Data

14.04.2023

Akademia WSB partnerem strategicznym Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej

Miło nam poinformować, że do grona naszych partnerów dołączyła Zagłębiowska Izba Gospodarcza.

Umowę o współpracy podpisali:

  • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii WSB,
  • Piotr Gil, prezes Rady Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej.

Współpraca będzie obejmować m.in.:

  • wspólną realizację przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych oraz w zakresie badań i projektów naukowych,
  • wspólną organizację tematycznych konferencji i seminariów,
  • możliwość odbywania przez studentów, słuchaczy Akademii WSB praktyk zawodowych organizowanych we współpracy z Zagłębiowską Izbą Gospodarczą,
  • współpracę z Akademickim Biurem Karier Akademii WSB.