A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

02.07.2024

Akademia WSB w światowej czołówce uczelni przeciwdziałających nierównościom społecznym

Kolejny raz Akademia WSB znalazła się w prestiżowym rankingu Times Higher Education Impact 2024, który ocenia realizację celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. W rankingu oceniono ponad 2100 uczelni ze 125 krajów świata. Wśród tych uczelni jest tylko 25 placówek z Polski, w tym Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Nasza Uczelnia znalazła się w pierwszej połowie światowej stawki i w pierwszej dziesiątce polskich uczelni.

Szczególnie doceniono wkład Akademii WSB w realizację celu dotyczącego przeciwdziałania nierównościom społecznym. W tym obszarze Uczelnia zajęła 1. miejsce w Polsce i znalazła się w światowej czołówce.

W kategorii celu związanego z równością płci, Akademia WSB zajęła 4. miejsce w Polsce. Ten sukces podkreśla zaangażowanie uczelni w promowanie równouprawnienia i umacnianie roli kobiet w edukacji.

Akademia WSB zdobyła też uznanie w zakresie celu dotyczącego jakości kształcenia zajmując 3. miejsce wśród polskich uczelni.

Dane prezentowane w rankingu Times Higher Impact Education to pełne spektrum działalności organizacyjnej, badawczej oraz edukacyjnej uczelni, które przekazywane są do organizatora po wnikliwej analizie wszelkich aktywności uniwersytetu, zarówno w kontekście prowadzonych badań, kształcenia, jak i działalności w aspekcie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy też podejmowanych działań uniwersytetu jako pracodawcy.