Data

11.04.2022

Akademia WSB z międzynarodową akredytacją IPMA Student

Akademia WSB uzyskała międzynarodową akredytację udzieloną przez International Project Management Association Polska w zakresie prowadzenia certyfikacji IPMA-Student. Dzięki temu, studenci i absolwenci Uczelni będą mieli możliwość podsumowania edukacji akademickiej uzyskaniem profesjonalnego, rozpoznawalnego na rynku pracy, certyfikatu IPMA-Student i przystąpienia do międzynarodowej, profesjonalnej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA.

Akademia WSB będzie prowadzić certyfikację  IPMA Student w ramach 11 ścieżkach akredytacyjnych zgodnie z wytycznymi CERT IPMA Polska:

 1. Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB – kierunek Zarządzanie studia I stopnia w trybie stacjonarnym
 2. Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB – kierunek Zarządzanie studia I stopnia w trybie niestacjonarnym
 3. Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB – kierunek Logistyka studia I stopnia, spec .Zarządzanie Jakością w produkcji i usługach w trybie niestacjonarnym
 4. Wydział Zamiejscowy Akademii WSB w Żywcu – kierunek Zarządzanie studia I stopnia w trybie niestacjonarnym
 5. Wydział Zamiejscowy Akademii WSB w Olkuszu – kierunek Zarządzanie studia I stopnia w trybie niestacjonarnym
 6. Wydział Zamiejscowy Akademii WSB w Krakowie – kierunek Inżynieria zarządzania studia I stopnia w trybie stacjonarnym
 7. Wydział Zamiejscowy Akademii WSB w Krakowie – kierunek Inżynieria zarządzania studia I stopnia w trybie niestacjonarnym
 8. Wydział Zamiejscowy Akademii WSB w Cieszynie– kierunek Studia menedżerskie studia I stopnia w trybie stacjonarnym
 9. Wydział Zamiejscowy Akademii WSB w Cieszynie– kierunek Studia menedżerskie studia I stopnia w trybie niestacjonarnym
 10. Wydział Zamiejscowy Akademii WSB w Cieszynie– kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia I stopnia w trybie stacjonarnym
 11. Wydział Zamiejscowy Akademii WSB w Cieszynie– kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia I stopnia w trybie niestacjonarnym

System certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Szczegółowych informacji na temat Certyfikatu IPMA Student udziela:

Koordynator ds. IPMA dr inż. Anna Śmiglewicz
e-mail: asmiglewicz@wsb.edu.pl