Data

18.02.2023

Badania Akademii WSB prezentowane podczas światowej konferencji naukowej

W dniach od 12 do 18 lutego dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB uczestniczyła w trzeciej światowej konferencji naukowej „Borders, Edges and Interfaces” zorganizowanej przez Association of Borderland Studies oraz partnera wydarzenia - the Eilat Campus of Ben-Gurion University of the Negev. Konferencja odbyła się w miejscowości Ejlat w Izraelu, na pograniczu izraelsko-jordańsko-egipskim.

W konferencji, będącej najważniejszym, cyklicznym wydarzeniem naukowym w dziedzinie badań nad  granicami i pograniczami, udział wzięło ponad 250 reprezentantów z całego świata. Odbyło się ponad 100 sesji plenarnych i tematycznych, a także debaty i panele dyskusyjne.  

Podczas tej konferencji, w ramach sesji tematycznej: "Border Dynamics after COVID-19", dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB przedstawiła wyniki badań pt. „The Changes in the Barriers to the European Cross-Border Educational Projects Supported by the INTERREG Programme – the COVID-19 Pandemic Effect”, prowadzonych przez Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB we współpracy z partnerami z sieci TEIN. 

W czasie konferencji odbyły się także wizyty studyjne do dwóch terminali granicznych Eilat-Akaba oraz Eilat – Taba. W ich trakcie prezentowane były informacje o ruchu granicznym Izrael – Jordania oraz Izrael – Egipt, a także proces kształtowania granic tych państw i zakres trójstronnej współpracy transgranicznej.  

Udział w konferencji był także okazją do promowania międzynarodowych agend badawczych i projektów naukowych realizowanych przez Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB, przede wszystkim w zakresie rozwoju naukowej szkoły badań nad zarządzaniem projektami transgranicznymi.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji