Data

22.03.2024

Digital economy - wyzwania i możliwości. Piąty dzień Festiwalu Nauki

Ostatni dzień XX edycji Festiwalu Nauki, noszący hasło "Digital economy - wyzwania i możliwości", zgłębiał tematykę ekonomii cyfrowej, pokazując, jak technologie cyfrowe rewolucjonizują gospodarkę i społeczeństwo.

Dr Jacek Karcz otworzył dzień wykładem na temat cyfryzacji dokumentów transportowych, podkreślając gotowość branży na wdrożenie nowych rozwiązań, mimo barier legislacyjnych. Akcentował również znaczenie adaptacji do szybko zmieniającego się cyfrowego środowiska pracy. Panel dyskusyjny z udziałem dr Dominiki Kaczorowskiej-Spychalskiej, prof. Marcina Lisaprof. Łukasza Sułkowskiego zgłębiał wpływ sztucznej inteligencji i technologii przyszłości na edukację, zastanawiając się, czy jesteśmy częścią globalnego systemu informatycznego i jak nowe technologie redefiniują człowieka. Dr inż. Paweł Buchwald przedstawił metawersum i rzeczywistość wirtualną jako nowe platformy współpracy w cyfrowej gospodarce, wskazując na ich zastosowania biznesowe i edukacyjne oraz wyzwania z nimi związane. Debata na temat sztucznej inteligencji w medycynie przyszłości, prowadzona przez dra hab. n. med. i n. o zdr. Beniamina Oskara Grabarka i innych ekspertów, podkreśliła potencjał SI w personalizowaniu leczenia, wczesnej diagnostyce i terapii przeciwnowotworowej. Magdalena Salwa z Rockwell Automation omówiła wpływ transformacji cyfrowej na przemysł, podkreślając rolę rozszerzonej rzeczywistości w czwartej rewolucji przemysłowej i jej korzyści dla wiodących firm na rynku. Krzysztof Piersa zwrócił uwagę na zagrożenia płynące z nierozważnego udostępniania informacji w internecie, w tym tworzenie bańek informacyjnych i poczucie anonimowości, które mogą mieć dalekosiężne konsekwencje. Dzień zakończył się spotkaniem autorskim ze Zbigniewem Rokitą, który mówił o tożsamości literatury i jej znaczeniu w kontekście Europy Wschodniej i Górnego Śląska, podkreślając wartość reportażu w badaniu i opisywaniu lokalnych społeczności.

Piąty dzień Festiwalu Nauki był podsumowaniem intensywnych dni pełnych naukowej i technologicznej inspiracji, otwierając nowe perspektywy na związek technologii z codziennym życiem oraz przyszłością zawodów i edukacji w szybko zmieniającym się świecie.