Data

09.09.2021

Dofinansowanie dla projektu „EUREGIO-INFO” z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Kolejny sukces dla Akademii WSB! Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Czech za pośrednictwem Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu opublikowało listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach osi priorytetowej 4.

Na liście tej znajduję się również projekt, którego Akademia WSB jest partnerem:  Lista do pobrania

Informacje na temat projektu:

Tytuł: „EUREGIO-INFO”
Lider: Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Terytorialnej Śląska Cieszyńskiego
Partnerzy: Akademia WSB, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", Uniwersytet Śląski w Opawie, Wydział Zarządzania w Karwinie
Okres realizacji: 09.2021 – 08.2023


Ogólnym celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński również w czasach kryzysu spowodowanym restrykcjami związanymi z pandemią COVID-19, przy wykorzystaniu dotychczasowych wieloletnich doświadczeń we współpracy partnerów projektu. Zwiększenie dostępności informacji transgranicznych w obszarach gospodarki, edukacji, zdrowia i życia publicznego jest kluczowe dla rozwoju regionu, nie tylko w czasach kryzysu. Partnerzy projektu opracują platformę, na której dostępne będą podstawowe statystyki niezbędne dla dalszego, nieprzerwanego rozwoju wyżej wymienionych obszarów. W okresie pandemii okazało się, jak bardzo brakuje tego typu podstawowych informacji, bez których znajomości nie można odpowiednio reagować na zmieniające się potrzeby rozwoju regionu Śląska Cieszyńskiego.

Okres realizacji: 09.2021 r. – 08.2023 r.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji