Data

28.07.2022

Dofinansowanie MEIN dla czasopisma naukowego Akademii WSB

Czasopismo Forum Scientiae Oeconomia, wydawane przez Akademię WSB, otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na lata 2022/2023.

Dofinansowanie MEiN stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu naukowego reprezentowanego przez periodyk. Otrzymane finansowanie pozwoli rozwinąć stronę internetową czasopisma oraz zakupić specjalistyczne programy, ukierunkowane na podniesienie poziomu praktyk edytorskich i wydawniczych. Działania te pomogą umocnić obecność tytułu w międzynarodowym obiegu naukowym.

Forum Scientiae Oeconomia jest czasopismem naukowym publikującym teksty z zakresu ekonomii i zarządzania. W skład Rady Naukowej periodyku wchodzi kilkudziesięciu renomowanych naukowców z ponad 40 krajów, a ponad 90% recenzentów pochodzi z zagranicy. Kwartalnik jest indeksowany w Scopus – jednej z najbardziej prestiżowych baz bibliograficznych dedykowanych naukowcom.

Akademia WSB wydaje również czasopismo Cultural Management: Science and Education, które również jest indeksowane w bazie Scopus.

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji