A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

30.06.2023

Doktorat Honoris Causa Akademii WSB dla prof. dr hab. Agnieszki Gromkowskiej-Melosik

W dniu 30 czerwca 2023 r. tytuł Doktora Honoris Causa Akademii WSB odebrała prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych ds. Doktorantów i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkini Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, była przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych, wybitna uczona w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, autorka wielu znakomitych monografii z zakresu socjologii edukacji i studiów kulturowych.

Podczas uroczystości zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele uczelni wyższych i środowiska akademickiego m.in.:

 • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM – Dyrektor Centrum Integracji i Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2016-2020,
 • prof. dr hab. Ewa Jarosz – Prorektor ds. Rozwoju Kadry Uniwersytetu Śląskiego, Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN,
 • dr Beata Mydłowska – JM Rektor Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie,
 • prof. dr hab. Barbara Kromolicka – Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP; Członek Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski dr h.c. multi – Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, JM Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w latach 2016-2020,
 • prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – Członek Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2005 – 2012,
 • prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska – Przewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • prof. dr hab. Mirosław Sobecki – Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. Zenon Gajdzica – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. Zbigniew Kazimierz Kwieciński, dr h.c. mulit – członek rzeczywisty PAN, promotor w przewodzie doktorskim Pani Profesor Agnieszki Gromkowskiej-Melosik wraz z Żoną Feliksą Kwiecińską,
 • prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr hab. Helena Ostrowicka, prof. ucz. – Dziekan Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego,
 • dr hab. Alina Wróbel, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego,
 • dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. – Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • dr hab. Andrzej Różański – Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas całej uroczystości Pani prof. dr hab. Agnieszce Gromkowskiej-Melosik towarzyszyła licznie przybyła Rodzina, w tym: mąż Pan prof. Zbyszko Melosik, dr h.c. multi – Prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Córka Weronika oraz Syn Zbyszko Junior.

 

To zaszczyt i honor dla Akademii WSB, iż tytuł doktora honoris causa przyjmuje Pani Profesor Agnieszka Gromkowska-Melosik – tak mówiła Rektor Akademii WSB, prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz otwierając uroczystość. – Badaczka znakomicie łącząca rozwój naukowej dyscypliny pedagogiki oraz dziedziny nauki społeczne z działaniami na rzecz edukacji, emancypacji i upełnomocnienia dzięki i poprzez edukację. Buduje w pedagogice, w naukach społecznych relacje uznania na wszystkich możliwych poziomach: na poziomie swoich badań, publikacji, aktywności organizacyjnych, środowiskowych i dydaktycznych. Jest przez to Osobą niezwykłą.

W trakcie uroczystości laudację wygłosiła prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz – członkini Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Przewodnicząca Komisji Polityki Oświatowej oraz Sekcji Pedagogiki Krytycznej PAN, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział Terenowy w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie pedagogika Akademii WSB, Dyrektor Interdyscyplinarnej Pracowni Współczesnych Problemów Humanistyki Akademii WSB, wybitna specjalistka w zakresie edukacji, wychowania, szkoły oraz relacji między ludźmi, związków intymnych, małżeństwa, rodziny.

Recenzentami w postępowaniu o nadanie najwyższej godności akademickiej Akademii WSB tytułu doktora honoris causa byli:

Prof. dr hab. Beata Przyborowska – Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodnicząca Rady Naukowej Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego, wybitna pedagog, zajmująca się pedagogiką ogólną, teorią szkoły, innowatyką pedagogiczną i antropologicznymi podstawami wychowania.

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h. c. multi – członek Rady Doskonałości Naukowej I kadencji, Członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Kierownik Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownik Zakładu Pedagogiki Porównawczej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w latach 2011-2020. Członek rad naukowych kilku czasopism pedagogicznych oraz redaktor naczelny czasopisma naukowego „Studia z Teorii Wychowania” wydawanego przez Chrześcijańską Akademię Teologicznej w Warszawie, wybitny pedagog, specjalista w zakresie pedagogiki ogólnej, teori wychowania, pedagogiki porównawczej, analizy dyskursów, pedeutologii.

 

Okolicznościowe listy laudacyjne nadesłali:

 • ks. prof. dr hab. Marian Nowak - członek Rady Doskonałości Naukowej

Magnificencje Rektorki i Magnificencje Rektorzy z:

 • Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Politechniki Warszawskiej
 • Politechniki Krakowskiej
 • Politechniki Rzeszowskiej
 • Politechniki Poznańskiej
 • Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 • Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

oraz przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji świata nauki.

Galę uświetniły występy Międzynarodowego Chóru Akademii WSB pod batutą Pani Elżbiety Kaźmierskiej, Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod batutą Dyrektora Pana Michała Brożka oraz Łukasza Szubskiego – wybitnego pianisty, znanego z Duetu Dombrova Piano Duo.

Na pamiątkę nadania Godności Doktora Honoris Causa Akademii WSB, prof. Agnieszka Gromkowska-Melosik otrzymała obraz namalowany przez Annę Strutyńską – artystkę, tworzącą surrealistyczne ilustracje miejsc, w których dzieją się rzeczy magiczne.

Akwarela przedstawia weduta-capriccio, czyli kaprys architektoniczny – miejski pejzaż, na którym istniejące budowle występują w zestawieniu, które nie ma pokrycia w rzeczywistości: Rynek w Poznaniu i Bazylikę pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej w jednej przestrzeni, widzianej z lotu ptaka. W obrazie ukryte są symbole obydwu miast, takie jak dąbrowski bóbr i żołędzie dębu, a także koziołki, które uciekły z wieży ratusza w Poznaniu.