Data

15.10.2021

Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB ekspertem podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli

W dniu 14.10.2021 r. podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli odbył się warsztat pt. Citizens at the forefront of the development of cross-border living areas. Organizatorami warsztatu byli: Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN) z siedzibą w Kehl oraz Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) z siedzibą w Paryżu. Partnerem wydarzenia była Akademia WSB.

Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB, Dyrektor Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną, zaprezentowała podczas tej sesji film pt. A grassroots citizens’ movement on the Polish-Czech border – a distinct voice in the discussion on pandemic restrictions on the borderland.

Film został wyprodukowany przez Akademię WSB we współpracy ze Stowarzyszeniem Olza i Euroregionem Śląsk Cieszyński. Dokumentuje on rozwój transgranicznego ruchu społecznego działającego w obronie pracowników transgranicznych na pograniczu polsko-czeskim podczas pandemii. Była to jedna z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw oddolnych w tej części Europy, która rozwijała się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie w okresie od marca do czerwca 2020 r. i doprowadziła do podjęcia wielu cennych inicjatyw euroregionalnych, które w dłuższej perspektywie będą sprzyjać poprawie odporności pogranicza na wstrząsy i kryzysy takie jak pandemia COVID-19.

Odpowiedzią na te działania jest m.in. projekt EUROREGIO-INFO, który uzyskał dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 i będzie realizowany wspólnie w okresie od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2023 r. przez partnerów:

  • Regionalni sdruzeni uzemni spoluprace Tesinskeho Slezska (Partner wiodący – Czechy)
  • Slezska univerzita v Opave (Czechy)
  • Akademia WSB (Polska)
  • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” (Polska)

Celem projektu jest stworzenie nowej platformy informacyjnej do kompleksowego zarządzania informacją transgraniczną i transnarodową w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

Data wydarzenia - 14.10.2021 r.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji