A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

25.04.2024

Dr hab. Paulina Polko, prof. AWSB członkinią Komitetu Zarządzającego Akcji COST

Dr hab. Paulina Polko, prof. AWSB została członkiem Komitetu Zarządzającego Akcji COST CA22106 - Migrant Disaster Victim Identification (MDVI) finansowanej z programu Horyzont Europa. Celem działań podjętych przez tę sieć badawczą jest zwiększenie skuteczności procesów identyfikacyjnych migrantów - ofiar katastrof migracyjnych. Obecnie jedynie 22 proc. z nich jest identyfikowana, co jest spowodowane brakiem komunikacji między krajami pochodzenia i przybycia, a stronami zainteresowanymi: decydentami, specjalistami medycyny sądowej, organizacjami humanitarnymi i organami rządowymi, przez co nie wykorzystuje się całego dostępnego potencjału technologii identyfikacji oraz istniejących, ale rozproszonych i często trudno dostępnych danych. UNHCR (2022) szacuje, że od 2014 roku tylko na szlaku prowadzącym przez Morze Śródziemne zginęło ponad 24 tysiące osób.  

Nielegalna imigracja jest obecnie problemem globalnym, a migracja zarobkowa jest problemem krytycznym dla wielu krajów europejskich. Wiele tysięcy migrantów kończy swoje życie próbując przedostać się do Europy droga lądową lub morską. Jednak pomimo skali tych tragedii w ciągu ostatnich dziesięciu lat rządy europejskie niewiele zrobiły dla zagwarantowania prawa rodzin do poznania losu zaginionych krewnych migrantów. Tymczasem z etycznego puntu widzenia, próba zidentyfikowania każdej osoby jest moralną koniecznością, co stanowi szczególne wyzwanie w przypadku, gdy kraj pochodzenia jest biedny lub rozdarty wojną, brakuje danych identyfikacyjnych, a migracja jest nieudokumentowana i niemonitorowana. W ten sposób rodzi się globalny kryzys humanitarny. Skuteczna identyfikacja jest również niezbędna dla zapewniania bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej.

Zaplanowane w ramach Akcji COST interdyscyplinarne badania i skoordynowane inicjatywy (spotkania, szkolenia, krótkoterminowe misje naukowe i działania online) mają wzmocnić rozwój i dokonać oceny międzynarodowych procesów identyfikacji oraz zasobów niezbędnych do ich prowadzenia, w tym wykorzystania innowacyjnych metod opartych o analizę twarzoczaszki, dronów oraz mediów społecznościowych.

 

Więcej o Akcji COST

Dr hab. Paulina Polko, prof. AWSB

Kierowniczka Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Akademii WSB

Więcej