Data

26.01.2023

Dr Konrad Łoś powołany na Członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dr Konrad Łoś, adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji Akademii WSB, został powołany na Członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kadencji 2023-2027. Uroczystego wręczenia aktu powołania do Rady NCBR, w dniu 26 stycznia 2023 r., w imieniu Pana Grzegorza Pudy - Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, dokonał Pan Jacek Żalek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Tego samego dnia, podczas posiedzenia Rady, nastąpiło jej ukonstytuowanie. Członkowie gremium na Przewodniczącego Rady wybrali Pana prof. dra hab. n. med. Marcina Jóźwika.

Z kolei Pan dr Konrad Łoś został wybrany na członka dwóch kluczowych komisji tj. Komisja ds. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych (Komisja nadzoruje programy strategiczne, które Rada przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej, a także przygotowuje projekty opinii Rady w sprawach związanych z realizacją programów strategicznych oraz innych ważnych kwestii  m.in. planu i sprawozdania z działalności Centrum) oraz Komisja Odwoławcza, której zadaniem jest rozpatrywanie odwołań od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na wykonanie projektu lub promesy finansowania.

Rada NCBR, jako ciało doradcze i opiniotwórcze, wypowiada się w sprawach określania proponowanych zadań badawczych służących realizacji strategicznych programów badań naukowych i rozwojowych, warunków konkursów na wykonanie prac badawczych oraz innych zadań wynikających z przepisów ustawy. Posiada decydujący głos w zakresie ustanawiania składu zespołów ekspertów i rozporządzania majątkiem Centrum. Na etapie projektu opiniuje również roczny plan finansowy, plan działalności Centrum oraz sprawozdania Dyrektora nt. działalności Centrum.

W skład Rady wchodzą 32 osoby, w tym: dziesięciu członków wskazanych przez środowiska naukowe, w tym Pan dr Konrad Łoś, dziesięciu wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe oraz dwunastu przedstawicieli administracji państwowej. Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana połowy jej składu.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji