Data

26.01.2023

Dr Patryk Kuzior współautorem książki „Finansowanie i zarządzanie oświatą samorządową”

Dr Patryk Kuzior z Katedry Prawa i Administracji Akademii WSB jest współautorem wartościowej publikacji, jaka ukazała się w prestiżowym czasopiśmie prawniczym C.H. Beck.

"Stosowaniem prawa zajmują się nie tylko prawnicy, dlatego tak ważne jest, by o prawie pisać także w sposób zrozumiały dla osób, które nie posiadają teoretycznej podbudowy związanej choćby z niuansami reguł prawniczej wykładni. Książka: "Finansowanie i zarządzanie oświatą samorządową" wydawnictwa C.H. Beck, której jestem współautorem, jest właśnie taką publikacją. To praktyczny poradnik o tym, jak w świetle przepisów prawa, które w ostatnim czasie podlegały wielu zmianom, zarządzać oświatą na poziomie samorządu terytorialnego, a także o wszelkich finansowych aspektach związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych. Ta książka jest więc poniekąd taka, jak filozofia kształcenia w Akademii WSB, gdzie kładziemy tak wielki nacisk właśnie jego na praktyczny wymiar. Ta pozycja powinna zainteresować przede wszystkim menadżerów oświatowych - dyrektorów szkół i placówek oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu, jestem przekonany, że może być także przydatna uczestnikom studiów podyplomowych naszej Uczelni na kierunku Zarządzanie w oświacie." – tak o książce mówi dr Patryk Kuzior.

Poradnik przedstawia w sposób kompleksowy zasady finansowania oświaty w samorządzie, w tym zadań oświatowych i opiekuńczych dotyczących dzieci z Ukrainy, a także kwestie subwencji, dotacji, wyżywienia uczniów, ich dowożenia do placówek oświatowych, pobieranych opłat, czy pomocy materialnej. W książce są omawiane również zagadnienia związane z administrowaniem zadaniami oświatowymi, w tym z tworzeniem i działaniem CUW, nadzorem finansowym i administracyjnym nad działalnością samorządowych jednostek oświatowych, organizowaniem i finansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży itd.

Finansowanie zadań oświatowych w samorządzie terytorialnym + wzory do pobrania, 2023, Ewa Czechowicz - Ksiegarnia.beck.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji