Data

23.06.2022

I edycja ogólnopolskiej konferencji „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw”

23 czerwca br. w Katowicach odbyła się I edycja ogólnopolskiej konferencji „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Katowice. Współorganizatorem konferencji była Akademia WSB.

Konferencję otworzyli:

 • Henryk Borczyk – Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii
 • dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB, Wiceprezes Zarządu PTE w Katowicach.

Moderatorkami konferencji były:

 • dr Ewa Popławska – Sekretarz Zarządu PTE w Katowicach i Członek Rady Naukowej PTE w Warszawie
 • dr Magdalena Kot-Radojewska – Adiunkt Akademii WSB, Członek Komisji Rewizyjnej PTE w Katowicach.

Prelegenci Akademii WSB:

 1. Terytorialny wymiar partycypacji przedsiębiorstw w procesach zrównoważonego rozwoju - studium przypadku kopalni Turów.

  Prezentacja wyników badań realizowanych przez Akademię WSB w ramach projektu: „Kryzys w kopalni Turów i jego wpływ na czesko-polską współpracę transgraniczną: ocena, wnioski i rekomendacje”, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

  Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB, Dyrektor Centrum Transferu Technologii oraz Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną, Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Oddział Dąbrowa Górnicza; doradca samorządów przedsiębiorców i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem współpracy transgranicznej. Była członkiem wielu zespołów badawczych na zlecenie rządów Polski, Słowacji i Czech do przeprowadzania ewaluacji programów INTERREG. Jest również ekspertem DG REGIO w zakresie współpracy transgranicznej.

 2. Strategia ESG (ESG: Environmental, Social and Corporate Governance) - nowe trendy zarządzania zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw

  Monika Płońska - menadżer zarządzania zrównoważonym rozwojem w europejskich koncernach w sektorze naftowym, energetycznym i nawozowo- chemicznym. Wiceprezes fundacji "Green Industry Foundation", ekspert „Zielonego Przemysłu” w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Wykładowca akademicki w dziedzinie ekonomii i zarządzania.

 3. Znaczenie odpowiedzialności interesariuszy w procesach restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce

  Dr Jolanta Kotelska - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, wykładowca Akademii WSB. Autorka i współautorka szeregu publikacji z tematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym monografii pt. Model restrukturyzacji systemu wykonawczego przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego. Aktywny członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

 4. Finansowe instrumenty równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

  Dr Patryk Kuzior
  – Adiunkt Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, doktor nauk prawnych, absolwent certyfikowanych kursów dotyczących różnych zagadnień prawnych, organizowanych przez zagraniczne uczelnie (m.in. Harvard University, New York University, University of Queensland, University of Tartu, Waseda University). Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej a w przeszłości pracownik administracji rządowej.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji