A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

11.05.2023

I Konferencja "Rozwój i efektywność Krajowej Administracji Skarbowej"

11 maja w Akademii WSB odbyła się I Konferencja "Rozwój i efektywność Krajowej Administracji Skarbowej", organizowanej przez Akademię WSB oraz Krajową Adaministrację Skarbową.

Wydarzenie zainaugurowali:

 • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB - Rektor Akademii WSB,
 • mł. insp. Mariusz Cupiał - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Wśród zaproszonych gości, którzy wygłosili wykłady znaleźli się:

 • Pan Jarosław Szczepański, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach,
 • Pan Adam Bigaj, Zastępca Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach,
 • Pan Dariusz Gruca, Naczelnik Wydziału Strategiczne Centrum Analiz Izby Administracji Skarbowej w Katowicach,
 • Pani Ewelina Kucharska, Starszy specjalista w Wydziale Personalnym Izby Administracji Skarbowej w Katowicach,
 • Pani Monika Piątkowska, Młodszy specjalista w Wydziale Personalnym Izby Administracji Skarbowej w Katowicach,
 • Pani Aleksandra Siemion, Kierownik Referatu Wsparcia Obsługi Klienta Izby Administracji Skarbowej w Katowicach,
 • Pan Paweł Cochur, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego  w Katowicach,
 • Pani Karolina Sapeta, Młodszy specjalista w Referacie Komunikacji Izby Administracji Skarbowej w Katowicach,
 • Pani Katarzyna Klos, Starszy referent w Drugim Dziale Kadr i Administracji Personalnej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Uczestnikami Konferencji byli również przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowych Urzędów Pracy.

Prelekcje poświęcone były współczesnej administracji skarbowej, zagadnieniom dotyczącym zwalczaniu przestępczości ekonomicznej, a dodatkowo przybliżały Krajową Administrację Skarbową ukazując ją jako atrakcyjnego pracodawcę, podążającego za aktualnymi trendami.

Oprócz prelekcji, w programie Konferencji znalazł się także panel dyskusyjny. W debacie udział wzięli: Pan Jarosław Szczepański, Pan Adam Bigaj, Pani Monika Górniak i Pan Dariusz Gruca.

Moderatorami dyskusji byli: Pani Renata Pałuchowska-Moritz, Z-ca Dyrektora IAS Katowice i dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB.

Konferencję zwieńczył pokaz działań interwencyjnych, w tym z użyciem psa służbowego, praktyczna prezentacja możliwości laboratorium mobilnego oraz prezentacja mobilnego skanera RTG.