Data

15.03.2023

III Warsztaty Naukowe – „Organizacja szkolenia wybranych elementów systemu bezpieczeństwa państwa – wnioski z badań”

15 marca br. w Akademii WSB odbyły się III Warsztaty Naukowe „Organizacja szkolenia wybranych elementów systemu bezpieczeństwa państwa – wnioski z badań”. Warsztaty, zorganizowane przez Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB, to podsumowanie działań naukowych realizowanych na podstawie porozumienia zawartego 14 grudnia 2022 roku pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Opolu a Akademią WSB. 

Dokumenty potwierdzające zakończenie usługi badawczej podpisali:

  • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB – Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Akademii WSB,
  • nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Komendant Wojewódzki Policji w Opolu.

 

W trakcie warsztatów dyskutowano m.in. o poszukiwaniu coraz sprawniejszych, skuteczniejszych i efektywniejszych rozwiązań organizacji działań instytucji funkcjonujących w ramach administracji zespolonej w dwóch wymiarach: wewnętrznym i zewnętrznym. Poruszono także kwestie organizacji ćwiczeń oraz współpracy ośrodków akademickich z jednolitymi umundurowanymi formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne.

W badaniach oraz warsztatach udział wzięli pracownicy badawczo-dydaktyczni Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz przedstawiciele administracji zespolonej województw, opolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego.

Warsztaty przygotowano pod kierownictwem prof. dr. hab. Bernarda Wiśniewskiego, dr. hab. Andrzeja Czupryńskiegonadinsp. dr. Rafała Kochańczyka.

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji