Data

04.10.2021

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Studenci z kraju i zagranicy rozpoczęli dziś nowy Rok Akademicki w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Wykład inauguracyjny pt. „Sztuczna inteligencja – szansa i ryzyko dla gospodarki i społeczeństwa” wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Przewodniczący Zespołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej.

27. Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii WSB rozpoczęła się wykonaniem hymnu Gaudeamus Igitur. Podczas uroczystości nowo przyjęci studenci oraz doktoranci Akademii WSB złożyli ślubowanie. 

- Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego to najważniejsze wydarzenie w życiu każdej uczelni. To także okazja do refleksji nad naszymi dotychczasowymi dokonaniami, ale również i wyzwaniami, jakie przed sobą stawiamy. Ze szczególną dumą i radością podkreślam, że w minionym roku funkcjonowania Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Uczelnia zdobyła 3. pozycję w Polsce w prestiżowym rankingu miesięcznika „Perspektywy”. Nasze zaangażowanie, pasja oraz codzienna ciężka praca zostały docenione przez ekspertów i zapewniły nam tak wysoką pozycję. – mówiła podczas wystąpienia inauguracyjnego Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.

Z okazji uroczystości na ręce JM Rektor, okolicznościowe laudacje przesłał m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Duda.

Najważniejszym momentem Inauguracji Roku Akademickiego był Akt Immatrykulacji, który poprowadziła Prorektor ds. nauki i kształcenia – dr hab. Katarzyna Szczepańska - Woszczyna, prof. AWSB - Mam ogromną przyjemność i zaszczyt powitać Was w gronie społeczności akademickiej AWSB. Dzisiejszy dzień z pewnością jest jednym z najważniejszych w Waszym życiu. Otwierają się przed Wami nieskończone możliwości realizacji zainteresowań naukowych, aktywności  oraz pasji. Działajcie w Samorządzie Studenckim, Kołach Naukowych, Akademickim Związku Sportowym, życzę Wam powodzenia i wielu radości.

Uroczystego Aktu Immatrykulacji dokonała JM Rektor, a ślubowanie złożyli studenci studiów I stopnia ​oraz studiów jednolitych magisterskich, studenci zagraniczni oraz ​doktoranci  Akademii WSB.

Po raz dwudziesty pierwszy wręczone zostało wyróżnienie „Lidera Roku”, ustanowione przez Senat Uczelni. Laureatami tej prestiżowej nagrody są absolwenci, którzy uzyskali w trakcie wszystkich lat studiów najwyższe średnie ocen, a także wyróżnili się aktywną i znaczącą działalnością naukową społeczną, kulturalną na rzecz społeczności akademickiej. Tytuł oraz statuetkę „Lidera Roku 2021” z rąk JM Rektor otrzymała Jagoda Nocoń - absolwentka Kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Koordynatorka II, III  i IV edycji Programu Legia Akademicka oraz Zostań Żołnierzem RP. Z zaangażowaniem i pasją reprezentuje Akademię WSB w otoczeniu społecznym, a zwłaszcza w służbach mundurowych i administracji publicznej.

Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody i wyróżnienia za działalność naukową i organizacyjną na rzecz Akademii WSB, które otrzymali:

 • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB – wyróżnienie Rektora za autorstwo monografii wydanej przez wiodące światowe wydawnictwo akademickie, ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN poziomu II oraz za prace naukowe opublikowane w czasopismach z grupy TOP 10 najwyżej cytowanych światowych czasopism według bazy Scopus.
 • prof. dr hab. Zbigniew Makieła – wyróżnienie Rektora za redakcję naukową oraz autorstwo rozdziałów w monografii wydanej przez wiodące światowe wydawnictwo akademickie, ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN poziomu II oraz za publikacje w recenzowanych czasopismach światowych z grupy Q2 według bazy Scopus.
 • dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB - wyróżnienie Rektora za rozwój potencjału naukowego Uczelni, za wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie pedagogika – w szczególności za artykuł w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym za 100 pkt.
 • dr Karolina Walancik – wyróżnienie Rektora za autorstwo monografii wydanej przez wiodące akademickie wydawnictwo zagraniczne wskazane w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN poziomu I.
 • dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB – wyróżnienie Rektora za rozwój potencjału naukowego Uczelni poprzez animowanie aktywnej działalności Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną.  
 • dr Paulina Polko – wyróżnienie Rektora za rozwój potencjału naukowego Uczelni poprzez udział w międzynarodowych badaniach interdyscyplinarnych w ramach European Cooperation in Science and Technology, finansowanych z programu Horyzont 2020 oraz za rozwój dyscypliny i kierunku kształcenia Bezpieczeństwo Narodowe.
 • dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB oraz dr inż. Iwona Krzyżewska – wyróżnienie Rektora za rozwój potencjału naukowego Uczelni poprzez opracowanie i realizację projektów badawczo-wdrożeniowych na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.
 • dr inż. Karol Jędrasiak, dr Michał Szyszka, dr Paweł Buchwald – wyróżnienie Rektora za opracowanie i realizację innowacyjnego projektu badawczo-rozwojowego finansowanego w ramach programu NCBR związanego z rozwojem narzędzi detekcji fakenews.
 • dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB – wyróżnienie za nieustanne dzielenie się pasją, przekraczanie granic i odwagę w realizacji marzeń na szlaku z Porto do Santiago de Compostela.

WYRÓŻNIENI STUDENCI

 • Zofia Niedźwiedzka – absolwentka studiów licencjackich na kierunku Ekonomia, Filologia, studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie oraz studentka studiów magisterskich na kierunku English in management – wyróżnienie za dobre wyniki w nauce i działalność organizacyjną na rzecz Uczelni.
 • Wiktoria Kolano – absolwentka studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, studentka studiów magisterskich na kierunku BN - wyróżnienie za działaność organizacyjną na rzecz Uczelni.
 • Marcelina Pilarska – studentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – wyróżnienie za działalność organizacyjną na rzecz Uczelni.
 • Magdalena Czerw – absolwentka studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, studentka studiów magisterskich na kierunku BN  – wyróżnienie Rektora za wysokie osiągnięcia sportowe.
 • Karol Król – absolwent studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i studiów magisterskich na kierunku Pedagogika – wyróżnienie Rektora za wysokie osiągnięcia sportowe.
 • Magdalena Stawowy – absolwentka studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, studentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika – wyróżnienie Rektora za działalność organizacyjną na rzecz Akademickiego Związku Sportowego Akademii WSB.
 • Paweł Sobański – absolwent studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Informatyka – wyróżnienie Rektora za działalność organizacyjną na rzecz Akademickiego Związku Sportowego Akademii WSB.

Uroczystość Inauguracji poprzedziło Nabożeństwo Ekumeniczne, które odbyło się w Bazylice pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.

Data wydarzenia - 04.10.2021 r.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji