Data

07.03.2023

Kolejny projekt dla Akademii WSB z Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki

Z końcem lutego br. podpisana została kolejna już w tym roku umowa projektowa w ramach programu Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki dofinansowana przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Tym razem dofinansowanie otrzymał projekt w ramach obszaru nr 2: Wsparcie badań. Jest to nowy obszar, w ramach którego można ubiegać się o środki finansowe na działania dla naukowców. W ramach realizacji projektu 7 naukowców Akademii WSB z różnych dyscyplin naukowych będzie realizować m.in. badania naukowe, których tematyka związana jest z celami strategicznymi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W projekcie biorą udział:

  • dr Mariusz Raczek – „Kreatywna metropolia - Perspektywy rozwoju sektora kreatywnego w miastach GZM”
  • dr Krzysztof Wrana – „Inteligentna metropolia: Smart city jako ekosystem rozwoju Przemysłu 4.0.”
  • dr Grzegorz Kinelski – „Badanie kluczowych czynników zrównoważonego rozwoju wybranych miast GZM w perspektywie Smart City”
  • dr Sabina Ratajczak – „Cyfrowe przywództwo w uczelniach wyższych – projekt badawczy”
  • dr Magdalena Kot-Radojewska – „Kształtowanie pracy (job crafting) jako źródło zaangażowania i innowacyjności pracowników przedsiębiorstw z obszaru GZM”
  • dr inż. Iwona Krzyżewska – „Analiza porównawcza kosztów serwisowania i napraw samochodów elektrycznych, hybrydowych oraz spalinowych”
  • dr inż. Karol Jędrasiak – „Opracowanie metody wykrywania fake neswów w postaci zmodyfikowanych obrazów”

 

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 209 598,00 zł

Projekt „Interdyscyplinarne projekty badawcze pracowników naukowych Akademii WSB” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024.