A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

23.05.2024

Kolejny projekt UE z udziałem naukowców Akademii WSB

21 maja 2024 r. w Łodzi odbyła się zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki oraz Miejską Arenę Kultury i Sportu w Łodzi wraz z partnerami konsorcjum konferencja podsumowująca projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego SAFE STADIUM -  “Integrated large sport facilities protection system supporting the CBRN security of mass events”. Celem projektu było wypracowanie zestawu gotowych rozwiązań dla obiektów sportowych, takich jak stadiony czy hale widowiskowo-sportowe, obejmujących: procedury i narzędzia wspierające system bezpieczeństwa w zakresie CBRN; zestaw rekomendacji w zakresie wyposażenia i infrastruktury obiektów, sprzętu i oprogramowania ICT, jak i zestaw materiałów szkoleniowych z zakresu zagrożeń CBRN. W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści,  liczni przedstawiciele środowisk naukowych, instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo międzynarodowe tj. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Komisja Europejska, Interpol, przedstawiciele służb mundurowych z Polski, Portugalii, Hiszpanii, Belgii, Słowacji, Czech i Francji oraz użytkowników końcowych wypracowanych rozwiązań  tj. Real Madryt, SL Benfica Lizbona czy Premier League.

Aktywny udział w projekcie i konferencji  wziął zespół Akademii WSB pod kierownictwem dra hab. Adriana Siadkowskiego, prof. AWSB, wraz z drem Łukaszem Szymankiewiczem, adiunktem w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie i doktorantem Arturem Musiałem, który był odpowiedzialny za realizacją zadania opracowania procedur „ Evacuation and Crowd Management”.

To kolejny projekt międzynarodowy współfinasowany przez Unię Europejską, w którym aktywnie uczestniczyli naukowcy Akademii WSB. W listopadzie 2023 r. zakończył się projekt Prosperes -  “Protection System for large gatherings of people in Religious Sites”, a w kwietniu 2024 r. Mall-CBRN – “Creation of CBRNE protection system for large area shopping malls”. Natomiast aktualnie trwajacy projket SHRINEs - “Raising Awareness for the protection of places of worship by promoting interfaith dialogue on the use of advanced technologies” ma na celu wypracowanie rozwiazań technologicznych dla wzmocnienia bezpieczeństwa miejsc kultu religijnego w Europie. Udział w projketach realizowanych w międzynarodowych konsorcjach to doskonała okazja do nabycia nowych kontaktów, doświadczeń i kompetencji oraz zaprezentowania na arenie międzynarodowej Akademii WSB.