Data

21.03.2023

Konferencja „ESG – społecznie odpowiedzialny biznes z perspektywy kobiecej” z udziałem Rektor Akademii WSB

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, wspólnie ze Stowarzyszeniem Tyskie Szpilki, zorganizowały konferencję „ESG – społecznie odpowiedzialny biznes z perspektywy kobiecej”. Wydarzenie odbyło się we wtorek 21 marca br., w tyskiej Mediatece. W konfernecji udział wzięła dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB.

W konferencji uczestniczyły przedstawicielki i przedstawiciele tyskich przedsiębiorstw, a także organizacje pozarządowe oraz osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.