Data

24.06.2022

Konferencja IREG 2022 w Warszawie

Międzynarodowe dyskusje na temat kształtu i przyszłości rankingów akademickich – to motyw przewodni Konferencji IREG 2022, która odbyła się w Warszawie w dniach 23-24 czerwca br. Akademię WSB reprezentowała Prorektor ds. Nauki i Kształcenia dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna prof. AWSB.

Globalne i krajowe rankingi stały się trwałym elementem światowego krajobrazu szkolnictwa wyższego. Z biegiem czasu, w dużej mierze dzięki pojawianiu się coraz bogatszych i coraz obszerniejszych baz danych, rankingi akademickie na wszystkich poziomach stały się bardziej wyrafinowane i wpływowe, wywierając coraz silniejszy wpływ na szkolnictwie wyższym.
 
W ciągu ostatnich 20 lat rankingi zyskały na znaczeniu i wpływie, ale miały i nadal mają zarówno zwolenników, jak i sceptyków. Unikalną i neutralną międzynarodową platformą dyskusji na temat kształtu i przyszłości rankingów jest Konferencja IREG, która już na trwale wpisała się w kalendarz światowej wymiany opinii tej formy oceny i prezentacji osiągnieć uczelni. W konferencji uczestniczą autorzy głównych światowych rankingów, menedżerowie uczelni, eksperci ds. szkolnictwa wyższego.
 
Wśród prelegentów tegorocznej edycji Konferencji IREG wystąpiła Prorektor ds. Nauki i Kształcenia dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna prof. AWSB, która wzięła udział w panelu Polish universities – Focus on science.

Zagadnienia poruszane podczas panelu:

  • możliwości zastosowania rankingów w podejmowaniu decyzji strategicznych,
  • wybór organizacji rankingowej,
  • rankingi instytucjonalne i dziedzinowe,
  • określanie celów do osiągnięcia i ich mierników,
  • znaczenie europejskich sieci uniwersyteckich, jako bodźca do podnoszenia jakości szkolnictwa wyższego,
  • współpraca międzynarodowa i partnerstwa, jako „game-changers” w perspektywie rankingowej,
  • transfer wiedzy,
  • nadchodzące wyzwania i szanse dla nauki w Polsce w kolejnym okresie ewaluacyjnym,
  • sposoby zachowania równowagi między rankingami światowymi, regionalnymi i krajowymi,
  • etyka organizacji rankingowych w zakresie udostępniania danych powierzonych im przez uczelnie

IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (w skrócie: IREG Observatory) to międzynarodowe stowarzyszenie o charakterze non-profit, zrzeszające uniwersytety i inne organizacje zainteresowane rankingami szkół wyższych oraz doskonałością akademicką. Celem IREG jest wzmocnienie świadomości społecznej i promowanie zagadnień związanych z rankingami uczelni i doskonałością akademicką. Akademia WSB jest członkiem IREG Observatory. 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji