Data

15.09.2022

Konferencja Naukowa "Sektor MŚP jako kreator rozwoju społeczno-gospodarczego. Rok 2022 rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim"

Wystąpienia ekspertów, panel dyskusyjny, a wśród poruszanych tematów między innymi czynniki wzrostu przedsiębiorstw i regionów, innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych czy rzemiosło przyszłości. To wszystko elementy programu Konferencji Naukowej "Sektor MŚP jako kreator rozwoju społeczno-gospodarczego. Rok 2022 rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim", która odbyła się 15 września w Akademii WSB oraz online.

Wydarzenie poprzedziło podpisanie porozumienia o współpracy między Akademią WSB, a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Porozumienie podpisali:

 • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Rektor Akademii WSB,
 • prof. Konrad Trzonkowski – Dyrektor Zarządzający Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Konferencję zainaugurowali:

 • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Rektor Akademii WSB,
 • prof. dr hab. Jan Klimek – Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa SGH.

Wykład inauguracyjny pt. „Bohaterowie współczesnych czasów – przedsiębiorcy i menedżerowie” wygłosił prof. dr hab. Łukasz Sułkowski. Następnie uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu prof. dra hab. Jana Klimka pt. „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w kształtowaniu atrakcyjnych miejsc pracy”.

Po wykładach odbył się panel dyskusyjny pt. „Czynniki wzrostu przedsiębiorstw i regionów”, którego moderatorem był dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB.

Uczestnicy panelu:

 • Prof. nadzw. dr Konrad Trzonkowski - Dyrektor Zarządzający ARP – Strategiczne podejście ARP do sektora MŚP,
 • Marzena Zalewska - Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa ARP – Polityka Nowej Szansy jako instrument wsparcia firm w trudnej sytuacji finansowej,
 • Wojciech Miedziński - Prezes Zarządu ARP Leasing – Leasing jako źródło finansowania rozwoju MŚP,
 • Tomasz Król - Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach – Lokalna obecność ARP i jej wpływ na rozwój MŚP,
 • Henryk Michalik - Wiceprezes Izby Rzemieślniczej – Oczekiwania i potrzeby podmiotów sektora MŚ,
 • Krzysztof Pacan – Prezes Zarządu KP Labs

W drugiej części konferencji odbyła się sesja wystąpień eksperckich:

 • dr hab. Izabela Steinerowska-Streb, prof. UE „Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych”
 • dr Sabina Klimek - Konsul w Konsulacie Generalnym RP w Turcji „Rzemiosło przyszłości - przedsiębiorczość kobiet w firmach rodzinnych i znaczenie płci w kształtowaniu przebiegu procesu sukcesji”
 • dr inż. Ewa Stawicka, SGGW, Instytut Zarządzania „Praktyczny wymiar realizacji społecznej odpowiedzialności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw”
 • dr Tomasz Pilewicz, SGH, Instytut Przedsiębiorstwa „Praktyki współtworzenia wartości z klientem i użytkownikiem na wczesnym etapie procesu tworzenia innowacji - wyniki badań zrealizowanych w ramach Międzyuczelnianego Grantu Badawczego SGH oraz UEW w latach 2021-2022”

Konferencja została zorganizowana z okazji 100-lecia Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Sejmik Województwa Śląskiego zadecydował o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim.

Organizatorzy:

 • Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej,
 • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

PARTNER:

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji