Data

17.05.2023

Konferencja „Rola Polityki Surowcowej Państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego Polski” z udziałem prof. Krzysztofa Zamasza

W środę 17 maja 2023 r. prof. Krzysztof Zamasz, Dyrektor Instytutu Transformacji Energetycznej Akademii WSB uczestniczył w konferencji pn. „Rola Polityki Surowcowej Państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego Polski”, która odbyła się w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB).

„PSP2050 to program zakrojony na wiele lat, stąd bardzo istotne jest podsumowanie pierwszego roku, aby potwierdzić lub zweryfikować obraną na początku ścieżkę realizacji”- powiedział w trakcie konferencji Pan Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. W konferencji uczestniczył także Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pan Ireneusz Zyska.

Polityka Surowcowa Państwa do 2050 roku to dokument uchwalony przez Radę Ministrów 1 marca 2022 roku. Ma na celu zapewnienie polskiej gospodarce dostępu do niezbędnych surowców mineralnych (krajowych oraz importowanych), zarówno współcześnie, jak i w liczącej dekady przyszłości, z uwzględnieniem postępujących w czasie zmian gospodarczych, społecznych, a także politycznych.

Instytut Transformacji Energetycznej Akademii WSB jest jednostką Uczelni, której tematyka badań obejmuje nowe technologie energetyczne, odnawialne źródła energii, niskoemisyjny transport, zrównoważone ciepłownictwo oraz efektywność energetyczną końcowego wykorzystania energii i ciepła. Podejmowane zagadnienia badawcze realizowane są w aspekcie technicznym, ekonomicznym, regulacyjnym, środowiskowym oraz społecznym, celem uwzględnienia potrzeb i wyzwań wszystkich interesariuszy, na których wpływają procesy transformacji energetycznej.

Jedną z inicjatyw realizowanych przez Instytut jest cykliczna konferencja naukowa, której trzecia edycja pn. „Rynki regulowane – aspekty prawne, finansowe i konkurencyjności rynkowej. Potencjał wody” odbędzie się w dniu 23 maja 2023 r. w Akademii WSB.

Szczegóły dotyczące Konferencji znajdują się TUTAJ