A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

09.05.2024

Konferencja „Zastosowanie sztucznej inteligencji w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego”

9 maja 2024 roku w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Zastosowanie sztucznej inteligencji w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego”, organizowana przez Katedrę Prawa i Administracji Akademii WSB. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. dr hab. Maciej Szpunar - Pierwszy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu.

 

Patronat honorowy:

 • JM Rektor Akademii WSB - prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz,
 • Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach - adwokat Roman Kusz,
 • Przewodniczący Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego - dr Mariusz Cieśla.

 

Konferencję zainaugurowali:

 • prof. Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB,
 • adwokat Roman Kusz, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

 

Wykład Inauguracyjny „Sztuczna inteligencja z perspektywy biegłego sądowego”, wygłosił dr Krystian Mączka, adiunkt Akademii WSB, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej i monitoringu wizyjnego.

Pierwszy panel dyskusyjny, moderowany przez adwokat Martę Imiołczyk-Porębską, zgłębiał temat „Sztuczna inteligencja w praktyce wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego”. Paneliści podzielili się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami na temat etycznych i praktycznych aspektów stosowania AI w swojej codziennej pracy.

Uczestnicy:

 • adwokat Roman Kusz – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach,
 • dr Mariusz Cieśla – Przewodniczący Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Katowicach,
 • dr hab. Dariusz Szostak prof. UŚ – Ekspert Obserwatorium AI Parlamentu Europejskiego w Brukseli,
 • mgr Magdalena Filipek-Marzec – Dziekan Okręgu Śląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,
 • Szymon Kołodziej – Członek Rady Izby Notarialnej w Katowicach.

Kolejny był panel dotyczący „Sztucznej Inteligencji w praktyce wykonywania medycznych zawodów zaufania publicznego”, który poprowadził adwokat Łukasz Staszel. Dyskutowano o możliwościach i wyzwaniach, jakie sztuczna inteligencja stawia przed profesjonalistami z branży medycznej, co wywołało znaczne zainteresowanie wśród uczestników związanych z sektorem zdrowia.

Uczestnicy:

 • dr n.med. Tadeusz Urban – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
 • dr n. o zdr. Anna Janik – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
 • dr n. farm Justyna Kaźmierczak – wykładowca akademicki, doświadczony trener wewnętrzny z praktyczną wiedzą z zakresu coachingu i mentoringu,
 • lek. med. Paweł Jasiński – Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
 • lek. wet. Sara Meskel – Prezes Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Konferencję zakończył trzeci panel poświęcony sztucznej inteligencji w orzecznictwie sądów powszechnych oraz Trybunału Sprawiedliwości, którego moderatorem był dr Tomasz Sadowski, kierownik Katedry Prawa i Administracji Akademii WSB.

Uczestnicy:

 • prof. dr hab. Maciej Szpunar – Pierwszy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu,
 • mgr Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń – współtwórca i współrealizator programu „Akademia Dobrego Rozstania” Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie, wykładowca Akademii WSB,
 • dr Krystian Mączka – biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej i monitoringu wizyjnego, adiunkt AWSB,
 • dr Mariusz Kucharczyk - Sędzia Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

Konferencja stanowiła istotny wkład w zrozumienie roli i miejsca sztucznej inteligencji w zawodach zaufania publicznego, otwierając drogę do dalszych badań i rozmów na ten ważny temat.