Data

27.07.2021

Konkurs dla studentów „Future and Nexus of Energy and Environment”

Akademia WSB wraz z uczelniami z Czech, Słowacji i Węgier organizuje międzynarodowy konkurs studencki pod nazwą „Future and Nexus of Energy and Environment”. Zapraszamy studentów do udziału w krajowych eliminacjach. Akademię WSB w konkursie reprezentować będzie 3-osobowy zespół, który w krajowych eliminacjach przedstawi najciekawszy pomysł na rozwiązanie przyjazne dla środowiska. Przykładowe tematy projektów: Smart Energy, Smart power plants, Green Industry, Green logistic, Smart City, Social Impact, Smart specialisations.

Zgłoszenia pomysłów prosimy przesyłać na mail: nauka@wsb.edu.pl

  • Mail powinien zawierać tytuł projektu/pomysłu/prototypu,
  • Imiona i nazwiska oraz adresy mail członków zespołu zgłaszającego projekt,
  • Krótki opis pomysłu (max.10-15 zdań).

Termin nadsyłania zgłoszeń to 31.08.2021 r.

Jury wybierze zwycięski zespół do 10.09.2021 r.

Opis projektu powinien zostać przygotowany w języku angielskim. Członkowie zespołu powinniznać język angielski w stopniu komunikatywnym, gdyż będą musieli zaprezentować swój projekt w Wiedniu przed międzynarodową publicznością.

Zwycięzcy krajowych eliminacji będą musieli przygotować 2-minutowy film promujący ich rozwiązanie. Przy tworzeniu prezentacji otrzymają wsparcie mentorskie od dr inż. Iwony Krzyżewskiej oraz dr inż. Pawła Sobczaka.

Film weźmie udział w międzynarodowym finale, gdzie będzie konkurował z pomysłami studentów z Czech, Węgier i Słowacji. Finał projektu odbędzie się w listopadzie 2021 roku w Wiedniu.

Zwycięzcy krajowych eliminacji w nagrodę otrzymają możliwość uczestnictwa w międzynarodowym finale. Uczelnia pokrywa koszty, transportu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydarzenie będzie trwało 2 dni. Studenci będą mieli możliwość spotkać finalistów z pozostały krajów oraz uczestniczyć w programie edukacyjno-integracyjnym zaplanowanym w ramach projektu.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Exchange of Smart Solutions between V4 and EU in Energy and Environment (Be Smart)" dofinansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji