A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

06.06.2024

Międzynarodowa Konferencja "Horyzonty AI a Industry 5.0"

Międzynarodowa Konferencja "Horyzonty AI a Industry 5.0" odbyła się 6 czerwca 2024 roku w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Wydarzenie zgromadziło specjalistów, naukowców oraz praktyków z różnych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami i przemysłem.

Konferencję zainaugurowali:

 • prof. Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem,
 • prof. Rafał Żelazny, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,
 • Marek Zychla, Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan,
 • Marlena Miąsko, Wiceprezes, Zastępca Dyrektora Generalnego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
 • dr Grzegorz Kądzielawski, Dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją Akademii WSB.

Prelegenci:

 • prof. Paweł Kowal – Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą,
 • prof. Łukasz Sułkowski – Prezydent Akademii WSB,
 • dr inż. Artur Pollak – Prezes zarządu APA Group,
 • dr inż. Krystian Mączka – biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej i monitoringu wizyjnego, adiunkt w Akademii WSB,
 • dr inż. Karol Jędrasiak – Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii Akademii WSB,
 • dr Dominika Kaczorowska-Spychalska – Dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, członkini Rady Programowej Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji w Ministerstwie Cyfryzacji.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem, które podkreśliło kluczowe wnioski i perspektywy dalszego rozwoju technologii AI w kontekście Przemysłu 5.0 w Polsce.