Data

19.01.2023

Międzynarodowe badania naukowe nad zarządzaniem energią na pograniczu polsko-czeskim

Dzięki wsparciu z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, od stycznia br. dr Francesco Cappellano rozpoczął staż naukowy w Instytucie Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB, który będzie realizowany w ramach Programu im. Stanisława Ulama.

W trakcie stażu dr Francesco Cappellano prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe, których tematyka dotyczy kształtowania transgranicznych polityk zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu na pograniczu polsko-czeskim. Partnerem tych badań jest Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną, a opiekunem merytorycznym dr hab. Joanna Kurowska – Pysz, prof. AWSB. 

Pierwsze badania terenowe dotyczące rezultatów transgranicznego projektu klimatycznego pt. AirTritia, współfinansowanego z programu INTERREG Central Europe, prowadzone były w dniach 9-13 stycznia br., m.in. w biurze Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA w Cieszynie.  

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji