Data

05.07.2022

Obrona rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Martyniaka

W poniedziałek, 4 lipca br., o godz. 10:00, w Akademii WSB odbyła się kolejna publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie Pedagogika mgra Krzysztofa Martyniaka pt. „Siły środowiskowe w procesie inkluzji młodych kobiet zagrożonych wykluczeniem”.

Promotor:

  • dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. AWSB

Recenzenci rozprawy doktorskiej:

  • prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
  • prof. dr hab. Zdzisław Wołk

„Uznaję pracę doktorską „Siły środowiskowe w procesie inkluzji młodych  kobiet zagrożonych wykluczeniem” napisaną przez mgra Krzysztofa Martyniaka pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Orłowskiej, prof. AWSB za cenne, zwłaszcza w kontekście pomocy ludziom marginalizowanym lub wykluczonym społecznie, opracowanie naukowe. […] Na podkreślenie zasługuje fakt, że została opracowana z pasją badacza poszukującego efektywnych działań pomocowych”. – prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

„Autor przedstawił szereg wyników zrealizowanych przez siebie badań, które mogą inspirować do dalszych badań, a także do wykorzystania w praktyce pedagogicznej i społecznej”. – prof. dr hab. Zdzisław Wołk.

Gratulujemy serdecznie Doktorantowi i Pani Promotor.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji