Data

29.06.2022

Odznaczenia za zasługi na rzecz rozwoju nauki dla pracowników Akademii WSB

Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni Akademii WSB zostali uhonorowani odznaczeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz medalami Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia zostały wręczone 28 czerwca 2022 r. podczas Jubileuszu z okazji 10-lecia działalności Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB, który odbył się w Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

Odznaczenia – w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy wręczyła osobom wyróżnionym Pani Magdalena Szewczuk-Szturc, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki uhonorowani zostali:

ZŁOTYM  KRZYŻEM  ZASŁUGI

 • Pan dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

SREBRNYM  KRZYŻEM  ZASŁUGI

 • Pani dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB
 • Pan prof. dr hab. Marek Sitarz
 • Pan dr Krzysztof Wrana

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • Pan dr Krzysztof Czupryna
 • Pan dr Mateusz Grzesiak
 • Pan dr Grzegorz Kądzielawski
 • Pani dr Magdalena Kot-Radojewska
 • Pani dr hab. Olga Nowotny-Czupryna, prof. AWSB
 • Pan dr hab. Robert Socha, prof. AWSB
 • Pan Paweł Urgacz

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ uhonorowane zostały

 • Pani Marta Czubrowska
 • Pani Anna Matusik-Gołas

Minister Edukacji i Nauki, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli nadał pracownikom Akademii WSB „Medale Komisji Edukacji Narodowej”. Odznaczenia, w imieniu Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka wręczył Wicekurator Oświaty w Katowicach – Pan Dariusz Domański.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

 • Pani prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz
 • Pan dr Edyta Nowak-Żółty
 • Pan dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB
 • Pan dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB
 • Pan dr Michał Szyszka

 

Decyzją Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego, działającej w imieniu Sejmiku Województwa Śląskiego, za całokształt działalności na terenie województwa śląskiego oraz wkład w rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny pracownicy Akademii WSB zostali uhonorowani Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Odznaki, w imieniu Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Jana Kawuloka, wręczył Pan Dariusz Iskanin - Radny Sejmiku Województwa. Śląskiego, Członek doraźnej Komisji - "Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali:

 • Pani dr hab. Joanna Kurowska – Pysz, prof. AWSB
 • Pani dr hab. Eugenia Rostańska, prof. AWSB
 • Pan prof. dr hab. Marek Sitarz
 • Pan dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji