Data

15.09.2021

Ogólnopolska Konferencja pt. "Społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR"

Podczas dzisiejszej Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR", zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Katowicach wraz z Akademią WSB, zostały omówione projekty społeczne dedykowane grupom defaworyzowanym, w których skład wchodzą m.in. osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dr Jerzy Podsiadło – Prezes Zarządu PTE w Katowicach.

Podczas konferencji uczestnicy mieli przyjemność wysłuchania wystąpienia pt. „Dobre praktyki w zakresie CSR” wygłoszonego przez dr Marcina Lisa, Prorektora ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem AWSB, oraz dr Magdalenę Kot-Radojewską, Zastępcę Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji AWSB. W trakcie prezentacji poruszone zostały kluczowe projekty realizowane w Akademii WSB tj.: Przesiadka bez barier, Senior na rynku pracy, Absolwent Uniwersalny, Symulator starości VR oraz Projekt ED-ON.

Akademia WSB ma na celu kształcić młodych ludzi, którzy po ukończeniu studiów wchodzą w zawodowe życie z przeświadczeniem, że idea społecznej odpowiedzialności jest kluczowym czynnikiem sukcesu we wszystkich sferach funkcjonowania każdego człowieka.

Stąd podczas wystąpienia wspomniano o studentach i absolwentach Akademii WSB, którzy poprzez swoje działania realizują ideę społeczną odpowiedzialności biznesu, m.in.: Daniel Cieszyński, Wolontariusz Misji Zagranicznych Księży Sercanów, który buduje studnie wody pitnej w Czadzie oraz Bartosz Dróżdż organizator Akcji Motoserce.

fot. Agnieszka Jałowiczor

Data wydarzenia - 15.09.2021 r.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji