Data

21.01.2023

Ostatnie pożegnanie

Szanowni Państwo,

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiam, że odszedł śp. Pan Profesor Włodzimierz Sroka.

- wybitny, wspaniały i wrażliwy Człowiek, niezwykły Nauczyciel akademicki i Naukowiec, znany i ceniony Ekspert z zakresu zarządzania strategicznego, innowacji i przedsiębiorczości oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny Akademii WSB, były Prorektor ds. Nauki, profesor w Katedrze Zarządzania, kierownik i uczestnik międzynarodowych projektów i grantów badawczych. Autor oraz współautor monografii opublikowanych m.in. w Springer, Shaker Verlag, Cambridge International Publishing oraz artykułów naukowych indeksowanych w bazach Scopus i Web of Science. Członek Rad Naukowych oraz redaktor i recenzent czasopism krajowych i zagranicznych. Aktywny działacz na rzecz zacieśniania współpracy międzynarodowej Akademii WSB z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. 

Senat i cała Wspólnota Akademii WSB składają Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Profesora wyrazy głębokiego współczucia.

Dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

Rektor Akademii WSB

 

MSZA ŚW. ŻAŁOBNA przy Prochach Zmarłego odprawiona zostanie w środę, dnia 25 stycznia 2023 roku o godzinie 13:00 w Rzymskokatolickiej parafii p.w. Macierzyństwa NMP
i Michała Archanioła przy ul. Głównej 66 w Bolesławiu (koło /Olkusza), po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

 

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji