Data

16.06.2021

Podpisane porozumienie o współpracy z RECTUS POLSKA sp. z o.o.

W dniu 16.06.2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią WSB a RECTUS POLSKA sp. z o.o. Sygnatariuszami porozumienia byli Pan Grzegorz Wałach – Dyrektor handlowy, Kierownik Działu Fluid Connectors RECTUS POLSKA sp. z o.o. oraz dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB. W spotkaniu uczestniczyła również dr inż. Anna Śmiglewicz.

Podpisane porozumienie obejmuje m.in. wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo – rozwojowych, odbywanie przez studentów, słuchaczy Akademii WSB praktyk zawodowych organizowanych we współpracy z Partnerem, regulowanych odrębnymi porozumieniami oraz uczestnictwo Partnera w projektach realizowanych przez Akademię WSB na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym wspólną organizację tematycznych konferencji i seminariów.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji