Data

22.03.2023

Podpisanie umowy o współpracę z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

W imieniu Akademii WSB umowę podpisała Rektor Akademii WSB, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, a w imieniu Instytutu umowę parafowała Pani Dyrektor IETU, dr hab. Marta Pogrzeba.

Podpisana 22 marca br. umowa da możliwość obu stronom na wspólne opracowywanie i wdrażanie programów, projektów i przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz uczestnictwo w programach i inicjatywach naukowo-badawczych Unii Europejskiej, w tym tworzenie konsorcjów, platform i klastrów.

Współpraca planowana jest w obszarach obejmujących m.in. systemy zarządzania wiedzą w obszarach zrównoważonego rozwoju, strategii zarządzania transformacją energetyczną oraz strategii innowacji i oceny technologii środowiskowych, adaptacji do zmian klimatu, diagnozy stanu środowiska, odnawialnych źródeł energii, zarządzania środowiskiem i jego ochrony. Do realizacji poszczególnych projektów i przedsięwzięć każdorazowo będą powoływane odpowiednie Zespoły Zadaniowe.

Podpisanie umowy to kolejny krok w ramach polityki współpracy z otoczeniem biznesowym i naukowym Akademii WSB, w ramach której kompetencje i know-how różnych instytucji mogą się wzajemnie uzupełniać, wykorzystując najlepsze doświadczenia i wiedzę w danym zakresie.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji