Data

23.02.2023

Podsumowanie 3 lat kadencji Rady Programowej Klastra SA&AM

W czwartek, 23 lutego, w Akademii WSB odbyło się posiedzenie Rady Programowej Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, podsumowujące kadencję 2020 – 2023. 

Spotkanie zainaugurował dr Janusz Michałek, Przewodniczący Rady Programowej Klastra SA&AM, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W trakcie spotkania podsumowano ostatnie trzy lata działalności Klastra, a sprawozdania dokonał Łukasz Górecki, Dyrektor Klastra. Następnie podziękowano członkom Rady Programowej za trzyletnią kadencję i realizację licznych przedsięwzięć w jej trakcie. Akademia WSB aktywnie angażuje się w bieżącą działalność Klastra SA&AM, dlatego w ramach posiedzenia dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem przedstawił potencjał naukowy Akademii WSB.

Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing to jeden z najważniejszych klastrów w kraju, co potwierdza uzyskany certyfikat Krajowego Klastra Kluczowego. Celem Klastra SA&AM jest budowanie w regionie silnej platformy do wymiany wiedzy i współpracy między przedsiębiorstwami sektora motoryzacyjnego, dostawcami nowych technologii cyfrowych, instytucjami edukacyjnymi, naukowymi oraz otoczenia biznesu. Klaster realizuje działania skupiające się wokół dwóch filarów: Innowacje i Kooperacje oraz Rynek Pracy i Edukacja.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych, co potwierdza fakt, iż plasuje się na pierwszym miejscu w Europie oraz trzecim miejscu na świecie (według ostatniego rankingu Financial Times). KSSE obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. Obecnie działa w niej ponad 500 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 42 mld złotych i stworzyły 90 000 miejsc pracy. KSSE stawia na łączenie nauki z biznesem, budowanie partnerstwa w procesie inwestycyjnym, efektywną współpracę Polski z zagranicą oraz wsparcie w zapewnianiu wysoko wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby rynku pracy i naszych przedsiębiorców.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji