Data

12.09.2023

Podsumowanie konferencji Perspektywy polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej

Konferencja "Perspektywy polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej" odbyła się 12 września 2023 roku w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Katowicach. Było to niezwykle ważne wydarzenie dla obu krajów. Spotkanie zgromadziło ekspertów, przedstawicieli biznesu oraz naukowców, którzy podjęli się dyskusji na temat kluczowych aspektów współpracy gospodarczej między Polską, a Ukrainą.

Jednym z głównych, poruszonych tematów, było uzyskanie przez Ukrainę dostępu do rynków unijnych. Zdaniem uczestników konferencji, ten krok będzie miał znaczący wpływ na polską gospodarkę, ponieważ współpraca z Ukrainą otwiera przed polskimi firmami nowe perspektywy rozwoju i ekspansji na rynki europejskie.

Konferencja skupiła się również na identyfikowaniu korzyści oraz potencjalnych trudności, które mogą wyniknąć z integracji gospodarczej Ukrainy z Unią Europejską. Został także podkreślony fakt, że współpraca ta wymaga odpowiedniego przygotowania i podejścia, zarówno ze strony polskich, jak i ukraińskich przedsiębiorców.

W otwierających konferencję wystąpieniach wzięli udział znaczący przedstawiciele świata nauki i biznesu: dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB, Jacek Piechota, Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Minister Gospodarki w latach 2011 – 2003 oraz 2005, dr Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Katowicach, którzy przywitali uczestników i zainicjowali dyskusję.

Wśród prelegentów znaleźli się:                                                                                                      

  • Marek Zuber, Akademia WSB
  • Roman Dryps, Dyrektor Centrum Doradztwa Biznesowego Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Członek Rady Ekspertów Narodowego Związku Architektów Ukrainy, Akademik Akademii Budownictwa Ukrainy
  • Tomasz Król, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A
  • Paweł Wuttke, Dyrektor Generalny Future Processing Ukraine, Partner Akademii WSB
  • dr Józef Haber, prof. UWSB, Uniwersytet WSB Merito Chorzów                                                                                                                      

Konferencja "Perspektywy polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej" w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej stanowiła również ważny krok w kierunku zacieśniania relacji gospodarczych między Polską, a Ukrainą. Wiedza i doświadczenie prelegentów oraz bogata dyskusja pozwoliły uczestnikom na lepsze zrozumienie potencjału tej współpracy oraz poznania konkretnych kroków, które warto podjąć w celu efektywnego jej rozwijania.

 

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji