Data

06.11.2023

„POLAB Nowatorska metoda kształcenia Policy Lab w Akademii WSB” – nowy projekt w Akademii WSB

Akademia WSB rozpoczęła realizację projektu „POLAB Nowatorska metoda kształcenia Policy Lab w Akademii WSB”. Głównym celem tego projektu jest przygotowanie kadry akademickiej do zastosowania innowacyjnej metody Policy Lab w procesie nauczania studentów w Akademii WSB.

Ta nowatorska metoda kładzie szczególny nacisk na rozwijanie podejścia partycypacyjnego, umiejętności kształtowania strategii oraz zarządzanie różnorodnymi projektami. Szczególnie istotne jest również umiejętne komunikowanie się z interesariuszami i zaangażowanie ich w aktywne współtworzenie różnorodnych przedsięwzięć, aż do najwyższego szczebla tzw. drabiny partycypacji.

W ramach projektu do współpracy zostali zaproszeni eksperci zewnętrzni, których zadaniem jest przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody Policy Lab. Ponadto, przygotują oni materiały dydaktyczne umożliwiające poznanie tej innowacyjnej metody również przez innych nauczycieli akademickich, którzy są zainteresowani jej zastosowaniem.

Głównym rezultatem projektu będzie unowocześnienie form prowadzenia zajęć dydaktycznych poprzez implementację nowatorskiej metody kształcenia Policy Lab przez nauczycieli akademickich. Dzięki zdobytej wiedzy nauczyciele Akademii WSB rozwiną swoje kompetencje w zakresie inkluzywnej edukacji studentów, co przyczyni się do jeszcze lepszego dostosowania się do współczesnych wyzwań edukacyjnych.

Projekt POLAB Nowatorska metoda kształcenia Policy Lab w Akademii WSB został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024.

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji