A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

12.04.2024

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Powiatowych w Drzewicy

W dniu 10 kwietnia 2024 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią WSB a Zespołem Szkół Powiatowych w Drzewicy. Sygnatariuszem porozumienia była Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych dr Patrycja Mickiewicz, w imieniu Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB oraz dyrektor szkoły Marian Pisarski.

Współpraca będzie obejmować m.in.:

  • wspólne realizacje przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych oraz w zakresie badań i projektów naukowych;
  • zgłaszanie propozycji opracowywania wspólnych projektów w konkursach krajowych lub międzynarodowych;
  • wspólne organizacje konferencji, seminariów i sympozjów;
  • wymiany studentów w celu ich udziału w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, naukowym lub badawczym;
  • wizyty kadry w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i badań naukowych oraz udziału w stażach naukowych.


Trwa rekrutacja na studia I stopnia – WIĘCEJ INFORMACJI