Data

25.05.2022

Posiedzenie plenarne w Atenach w ramach projektu ProSPeReS z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej

W dniach 24-25 maja 2022 r. w Atenach odbyło się plenarne posiedzenie konsorcjum badawczego w ramach projektu ProSPeReS. Organizatorem spotkania był grecki instytut badawczy KEMEA oraz grecka policja. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG HOME) oraz zespołów badawczych z Grecji, Cypru, Finlandii, Holandii, Czech i Polski. Akademię WSB reprezentował kierownik projektu dr hab. Adrian Siadkowski, prof. AWSB. Spotkanie było okazją do prezentacji zrealizowanych i nadchodzących zadań projektowych oraz nowoczesnych technologii VR dla ochrony miejsc kultu religijnego.

ProSPeReS – Protection System for Large Gatherings of People in Religious Sites – międzynarodowy projekt realizowany w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej - Policja (ISFP) na lata 2014-2020, numer grantu 101034230, realizowany na podstawie zasad programu ramowego Horyzont 2020. Projekty finansowane z funduszu przyczyniają się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w UE i koncentrują się na walce z przestępczością,  zarządzanie ryzykiem i kryzysem, poprzez realizację badań i wypracowanie odpowiednich procedur i narzędzi.  Konsorcjum realizujące projekt składa się z osiemnastu podmiotów z sześciu państw: Polski, Słowacji, Finlandii, Holandii, Grecji i Cypru. W pracach konsorcjum biorą udział przedstawiciele ośrodków naukowych, ekspertów z zakresu bezpieczeństwa oraz przedstawiciele instytucji religijnych. Problem badawczy projektu dotyczy zagrożenia terrorystycznego w miejscach kultu religijnego, w których gromadzą się duże skupiska ludzi. Jest to jedyny projekt w tym obszarze tematycznym realizowany w Polsce.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji