Data

03.05.2021

Pozytywna ocena projektu – „Przesiadka bez Barier”

Z przyjemnością informujemy, że wniosek projektowy pt. System zarządzania dostępnością zintegrowanych węzłów przesiadkowych – „Przesiadka bez Barier”, złożony w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Rzeczy są dla Ludzi” został pozytywnie oceniony, uzyskując najwyższą (maksymalną) ocenę ze wszystkich zgłoszonych do konkursu wniosków i został skierowany do finansowania.

Projekt realizowany będzie w ramach konsorcjum naukowego w składzie: Akademia WSB (Wydział Nauk Stosowanych) – lider, Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska), Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Koordynatorem Projektu jest Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB - prof. dr hab. inż. Marek Sitarz. W składzie zespołu realizującego projekt w Akademii WSB znajdują się: prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, dr hab. inż.  Katarzyna Chruzik, prof. AWSB, dr. inż. Marzena Graboń-Chałupczak, dr inż. Iwona Krzyżewska, dr inż. Karol Jędrasiak, dr Piotr Uchroński.  

Węzły transportowe odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu systemu multimodalnego transportu pasażerskiego. Źle zorganizowane mogą przyczynić się do obniżenia skuteczności
i efektywności funkcjonowania całego systemu transportu pasażerskiego oraz stanowić źródło wykluczenia społecznego dla osób ze szczególnymi potrzebami (OzSP). 

Celem ogólnym projektu „Przesiadka bez Barier” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie możliwości realizacji podróży, poprawę bezpieczeństwa
i komfortu podróży oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury transportu
w zintegrowanych węzłach przesiadkowych.  

Oczekiwanym rezultatem projektu „Przesiadka bez Barier” są narzędzia ułatwiające zarządzanie dostępnością węzłów transportowych, dedykowanych zarówno zarządcom obiektów jak i użytkownikom (pasażerom).  

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji