Data

04.08.2022

Prawo – nowy kierunek jednolitych studiów magisterskich w Akademii WSB

Zajęcia prowadzone przez praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy podczas wizyt studyjnych i półrocznej praktyki zawodowej – to niektóre z atutów PRAWA, nowego kierunku jednolitych studiów magisterskich w Akademii. Nabór na studia już się rozpoczął.

- Studia prawnicze to prestiż, uznanie, a także możliwość realizowania różnych ścieżek rozwoju zawodowego – dlatego zapraszam do Akademii WSB – mówi dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii WSB

Wraz z rozwojem technologii oraz gospodarki wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu prawa - wykształconych praktyków w danej dziedzinie przygotowanych do wykonywania wybranego zawodu: sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, prokuratora, komornika, urzędnika, przedsiębiorcy. Ich zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa jednostce, grupie, firmom, instytucjom, w zakresie ich praw i obowiązków, a także minimalizowanie skutków zjawiska ,,ignorancji prawnej”. Dodatkowo usytuowanie Uczeni w Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropoli, na pograniczu województwa śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego oraz dynamiczny rozwój strukturalno-społeczny regionu sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu prawa stale rośnie, co w pełni uzasadnia potrzebę kształcenia w tym obszarze. 

W programie m.in.:

 • historyczne i współczesne doktryny prawne,
 • źródła prawa krajowego, Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego,
 • metody interpretacji norm prawnych,
 • kierunki filozofii prawa,
 • elementy teorii prawa,
 • procesy kształtowania się i ewolucji starożytnych oraz nowożytnych systemów i regulacji prawnych,
 • zasady funkcjonowania instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedury sądowe i administracyjne,
 • uwarunkowania normatywne, zasady stanowienia rodzimych aktów prawnych,
 • historia prawa polskiego, procesy historyczne mające wpływ na kształtowanie się prawa polskiego,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • zasady i instytucje prawa publicznego, finansów i prawa finansowego, prawa podatkowego, publicznego prawa gospodarczego.

Kształcenie w ramach studiów będzie dostarczało wiedzy i praktycznych kompetencji, co pozwoli absolwentom efektywnie działać w dziedzinie prawa. Dlatego w programie przewidziano półroczne praktyki, a także wizyty studyjne w sądach, urzędach administracji publicznej, przedsiębiorstwach, instytucjach, kancelarii prawnej, działach prawnych przedsiębiorstw.

REKOMENDACJE:

„Program kształcenia na kierunku prawo przygotowany przez Akademię WSB zapewnia praktyczne przygotowanie studentów zdolnych do rozwiązywania kluczowych problemów prawnych. Zarówno treści kształcenia jak i szerokie zaangażowanie do prowadzenia przedmiotów prawniczych praktyków – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, urzędników, a także zaprojektowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie system obowiązkowych praktyk m.in. w  jednostkach wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, kancelariach adwokackich, radcowskich, komorniczych, notarialnych, administracji publicznej i w podmiotach gospodarczych, instytucjach finansowych -  są gwarantem, iż utworzone jednolite studia magisterskie na kierunku prawo o profilu praktycznym w Akademii WSB będą spełniały najwyższe standardy, pod względem jakości kształcenia, a  przygotowywani absolwenci będą posiadali, wiedzę, umiejętności oraz kompetencje do wykonywania zawodu prawnika, w sposób etyczny i profesjonalny”.  – Michał Badura, Radca Prawny i Partner Zarządzający Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

Wysoką jakość kształcenia na kierunku Prawo w Akademii WSB gwarantują partnerzy, m.in.:

 • Doradztwo Prawne i Restrukturyzacyjne Marlena Nowakowska
 • Kancelaria Adwokacja Michał Ciupa i Partnerzy
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Dariusz Kawalec
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Staszel
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Pandzich
 • Kancelaria Notarialna Lidia Maciążek-Ulanowska, Agnieszka Rzadkowska
 • Kancelaria Prawna dr K. Żmuda-Matan i Wspólnicy
 • Kancelaria Prawna Prawo Pracy i BHP P. Pogłódek, M. Różański
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Miasto Będzin
 • Prokuratura Okręgowa Sosnowiec
 • RDB IGNIS Sp. z o.o. Katowice
 • Regionalna Izba Gospodarcza Katowice
 • Urząd Miasta Czeladź
 • Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji