Data

28.04.2022

prof. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna powołana do Zespołu "Doskonała nauka" MEiN

Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22.04.2022 r. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Akademii WSB została powołana po raz kolejny na członka Zespołu doradczego do spraw programu "Doskonała nauka" oraz niektórych spraw dotyczących środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności upowszechniającej naukę. To już druga kadencja, na którą została powołana dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB. Pani Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Akademii WSB pracuje w ramach Zespołu od 2019 roku.

 Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Program składa się z modułów:

- „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

- „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji