A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

25.05.2024

Prof. Marek Walancik przewodniczącym Sekcji Edukacji dla Bezpieczeństwa PAN

Dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika, Kierownik Katedry Pedagogiki Akademii WSB, Dyrektor Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych, orędownik i popularyzator systemu powszechnej edukacji dla obronności został powołany na Przewodniczącego Sekcji Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024 – 2027.

Dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

Kierownik Katedry Pedagogiki Akademii WSB

Więcej

Sekcja Edukacji dla Bezpieczeństwa Polskiej Akademii Nauk będzie zajmować się badaniem i promowaniem metod przeciwdziałania różnorodnym zagrożeniom, zarówno militarnym, jak i niemilitarnym, zwiększając świadomość społeczną w zakresie bezpieczeństwa. Poprzez integrację środowiska naukowego i pedagogicznego, sekcja ta ma na celu kształtowanie odpowiedzialności społecznej oraz bezpiecznego rozwoju społeczeństwa.