Data

29.03.2023

Profesor Edward Hadas z University of Oxford w Akademii WSB

W ramach XIX Festiwalu Nauki realizowanego w dniach 20-25.03.2023 r. Akademii WSB gościła profesora Edwarda Hadasa z University of Oxford. W tzw. Rankingu Szanghajskim klasyfikującym najlepsze uniwersytety na świecie (Academic Ranking of World Universities 2022) University of Oxford został umieszczony na 7 miejscu. Pan Profesor podczas swojej wizyty uczestniczył w wielu zaplanowanych na ten czas aktywnościach.

W poniedziałkowe popołudnie, 20.03.2023 r. odbyły się warsztaty „Oxford and the future of the complex research university”, podczas których prof. Hadas opowiadał naukowcom i doktorantom Akademii WSB o Oxfordzie, jako światowej klasy uniwersytecie badawczym, o bardzo nietypowej strukturze organizacyjnej. Dyskutowano na temat programu uczelni, przeszkód, na jakie napotyka, oraz niektórych zastrzeżeń wobec jej programu z różnych perspektyw politycznych i kulturowych. Prowadzący wraz z uczestnikami dokonał porównania Oxfordu z Akademią WSB. Dyskusja doprowadziła do zrozumienia podobieństw i różnic między wiodącymi uniwersytetami krajowymi o różnej historii i różnych grupach docelowych, co pozwoliło na lepsze zrozumienie Uniwersytetu Oksfordzkiego i lepsze zrozumienie środowiska, w którym działają światowej klasy uniwersytety badawcze.

Pan Profesor Hadas wygłosił 2 wykłady: „Economics without money, money without ethics” oraz “Political Liberalism: Old, new, and deeply troubled”. Podczas pierwszego wykładu Edward Hadas zaproponował twierdzenie, iż ekonomia dotyczy pracy i konsumpcji. Omówiono niektóre z implikacji tej rekonstrukcji, w tym rozdzielenie wąsko ekonomicznych i szerszych socjologicznych „znaczeń” pieniądza. Wykład wprowadził nowatorskie ramy teoretyczne dla ekonomii, które prowadzą do nowego podejścia do praktycznej i etycznej analizy użycia pieniądza i cen względnych. Wykład przyczynił się do bardziej sceptycznej reakcji odbiorców na konwencjonalne analizy ekonomiczne i monetarne oraz większe docenienie zarówno użyteczności pieniądza, jak i etycznej wartości pracy niepieniężnej. Z kolei drugi wykład poświęcony był wyjaśnieniu, co łączy starych i nowych liberałów. W jego trakcie Profesor przedstawił tezy, dlaczego jego zdaniem wszystkie współczesne rządy są w zasadzie liberalne i dlaczego tak wiele z nich zmaga się z problemami. W trakcie wykładu wprowadził pojęcia ze współczesnej teorii politycznej, w szczególności krytyki „liberalizmu”. Przedstawiał również pomocne ramy dla badania porównawczych systemów politycznych, opierając się na coraz popularniejszej subdyscyplinie – teologii politycznej.

Wizyta Profesora Edwarda Hadasa to nie tylko wykłady ale także seminaria oraz warsztaty, w których aktywnie mogli wziąć udział studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi. Podczas seminarium „Two key ethical issues in ecology: the human place in nature and the responsibility for future generations (we’ll discuss nuclear power, climate change, and perhaps biodiversity)” Pan Profesor odniósł się do zagadnień etyki ekologicznej, która często przedstawiana jest fragmentarycznie – w dużej mierze po to, by potępić lub usprawiedliwić poszczególne odmiany ludzkiego szkodzenia, nieludzkiemu światu przyrody. Toczyła się dyskusja o zmianach klimatu, energii jądrowej. Seminarium to było swego rodzaju ćwiczeniem z etyki stosowanej, które pomogło rozważyć kwestie związane z ochroną środowiska.

Podczas warsztatu „Research methods in philosophical social science” profesor Edward Hadas omówił zalety i wady poszukiwania subiektywności, potencjał i ograniczenia prób losowych, niektóre z wyzwań analizy korelacji i przyczynowości oraz wartość wyjaśniająca wielkie teorie. Kursy metod w naukach społecznych mają tendencję do silnego skoncentrowania na technikach, natomiast filozofia nauk społecznych jest słabo rozwinięta. Ta dyskusja przybliżyła te ważne kwestie z szerokiej i filozoficznie zorientowanej perspektywy. Warsztaty pozwoliły na bardziej rygorystyczne i mniej pewne siebie podejście do pracy w różnych dyscyplinach badania społeczeństwa.

Wizyta Profesora Edwarda Hadasa dofinansowana została w ramach Metropolitarnego Funduszu Wspierania Nauki dofinansowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Projekt „Pieniądze i finanse a rzeczywistość i moralność” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024. 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji