Data

14.06.2021

Prowadzenie wspólnych badań i projektów badawczych - podpisane porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią WSB a Politechniką Śląską. Sygnatariuszami porozumienia byli prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat - Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej oraz dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB - Rektor Akademii WSB.

W spotkaniu udział wzięli także: mgr inż. Jarosław Homa Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Technicznych Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej, dr inż. Krzysztof Daniec Zastępca Dyrektora ds. Projektów B+R Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej, dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB - Prorektor ds. Nauki i Kształcenia AWSB, dr Marcin Lis – Prorektor. ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem AWSB, dr inż. Karol Jędrasiak – Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii AWSB.

Podpisane porozumienie obejmuje w szczególności realizację badań naukowych i prac badawczo-wdrożeniowych w obszarze cyberbezpieczeństwa, rozwijanie narzędzi do przeciwdziałania cyberzagrożeniom, audyty cyberbezpieczeństwa, wspólne opracowanie polityki cyberbezpieczeństwa oraz implementację systemów zabezpieczeń. Porozumienie dotyczy także realizacji staży naukowych dla pracowników i odbywania praktyk przez studentów AWSB.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji