Data

15.02.2024

Rektor Akademii WSB powołana do Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy

W dniu 15 lutego 2024 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach odbyło się uroczyste posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach. Było to inauguracyjne posiedzenie Rady nowej kadencji.

W skład Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy powołana została prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Akademii WSB. Nominację wręczył Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach – Piotr Kalbron.

Główne cele Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach:

  • podejmowanie przez członków Rady działań zmierzających do minimalizowania zagrożeń występujących w środowisku pracy w poszczególnych branżach na terenie województwa śląskiego,
  • opracowywanie rozwiązań dotyczących poprawy warunków pracy w poszczególnych gałęziach przemysłu na podstawie uwag wniesionych przez członków Rady,
  • inicjowanie, po przeprowadzeniu konsultacji z członkami Rady, działań mających na celu promowanie tzw. „dobrych praktyk” w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Członków Rady powołuje i odwołuje Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach. W skład Rady wchodzą przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, przedstawiciele pracowników, pracodawców oraz urzędów, instytucji i uczelni działających w województwie śląskim.