Data

25.03.2024

Rektor Akademii WSB w Radzie Programowej HorizonCEE’24

Rektor Akademii WSB, prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz została powołana w skład Rady Programowej prestiżowej konferencji HorizonCEE’24. Wydarzenie to ma na celu zgłębienie i adresowanie najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi nasz kraj w obszarze biznesu, gospodarki, nowych technologii, jak również w kontekście pozycji Polski w Unii Europejskiej i kwestii bezpieczeństwa geopolitycznego.


Przystąpienie Rektor do Rady Programowej jest potwierdzeniem wysokiego uznania dla Jej wiedzy i doświadczenia, a także dla wkładu, jaki Akademia WSB wnosi w rozwój edukacji i nauki w Polsce. Jesteśmy dumni, że możemy mieć swój udział w kształtowaniu dialogu o przyszłości naszego kraju na tak istotnym forum.

Więcej o HorizonCEE'24

Rada Programowa