Data

22.10.2021

Seminarium Naukowo-Techniczne „Znaczenie Bocznic i Terminali w Strategii Rozwoju Kolei Polskiej”

21 i 22 października br. w Akademii WSB odbyło się Seminarium Naukowo-Techniczne „Znaczenie Bocznic i Terminali w Strategii Rozwoju Kolei Polskiej”.

Uczestnicy Seminarium zapoznali się z nowymi aspektami prawnymi, technicznymi, organizacyjnymi oraz ekonomicznymi funkcjonowania tej infrastruktury w szerokim zakresie. Istotne zagadnienia zostały przedstawione przez najlepszych specjalistów – praktyków. Ważnym elementem Seminarium była tematyka bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

W ramach Seminarium omówiono problemy dotyczące:

 • zaawansowanych technologii w kolejowym transporcie intermodalnym,
 • kolejowej infrastruktury przeładunkowej,
 • przewozu  ładunków niebezpiecznych,
 • przesyłek specjalnych i intermodalnych.

Kolejnym z omawianych zagadnień była konieczność wykorzystywania w szerszym zakresie systemów IT w związku ze zmianami zachodzącymi w technologiach, wspomagających organizację pracy na bocznicach.

Uczestnicy zapoznali się również z możliwościami dofinansowania projektów, związanych z infrastrukturą i zarządzaniem bocznicami kolejowymi oraz terminalami intermodalnymi w nowej perspektywie finansowej, którą przedstawili specjaliści z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Rada Naukowo-Programowa:

 • Prof. ALK, dr Mirosław Antonowicz, Przewodniczący Komitetu Organizacji Współpracy Kolei - OSŻD
 • Dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB, Katedra Transportu i Informatyki Akademii WSB
 • Pani Sylwia Cieślak-Wilk, Zastępca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Pan Przemysław Ciszak, Radca prawny, Kancelaria Prawna Pawełczyk
 • Dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, JM Rektor Akademii WSB
 • Dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak, Katedra Transportu i Informatyki Akademii WSB
 • Dr hab. Stefan Akira Jarecki, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie, Radca Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Pan Tomasz Jaworski, Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego Microsoft
 • Dr inż. Iwona Krzyżewska, Katedra Transportu i Informatyki Akademii WSB
 • Prof. SGH, dr hab. Paweł Lesiak
 • Prof. dr hab. Leszek Mindur, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Maciej Mindur, Politechnika Lubelska
 • Pan Jerzy Polaczek, Poseł na Sejm RP
 • Pan Tadeusz Ryś, Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
 • Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, Katedra Transportu i Informatyki Akademii WSB – Przewodniczący
 • Pan Andrzej Siwy, Prezes Zarządu Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka
 • Pan Marian Skałbania, ArcelorMittal
 • Dr Piotr Uchroński, Katedra Transportu i Informatyki Akademii WSB
 • Dr inż. Rafał Wachnik, DB Cargo Polska S.A.
 • Pan Jerzy Zachara, Prezes Śląskiego Centrum Logistyki S.A.
 • Pan Henryk Zielaskiewicz, Przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Intermodalnego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Komitet organizacyjny:

 • Dr inż. Iwona Krzyżewska, Akademia WSB – Sekretarz
 • Dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak, Akademia WSB
 • Dr Piotr Uchroński, Akademia WSB • Mgr Alina Jagusiak, Akademia WSB

Data wydarzenia - 22.10.2021 r.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji