Data

03.03.2022

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Ostatnie dni to bardzo trudny i bolesny czas dla nas wszystkich. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą nie powinny mieć miejsca. Nasze serca i oczy zwrócone są w kierunku Ukrainy. Jako Uczelnia nie pozostajemy obojętni i oferujemy wsparcie oraz pomoc, w ramach naszych możliwości.

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE DLA STUDENTEK i STUDENTÓW Z UKRAINY

Dla studentów ukraińskich pozostających we własnym kraju, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach Uczelnia zapewnia indywidualną organizację studiów oraz zawiesza płacenie czesnego do momentu, gdy możliwe będzie aktywne studiowanie. Jednocześnie wszyscy studenci z Ukrainy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej, świadczonej w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Uczelnia aktywnie pomaga studentom i ich rodzinom będącym w Polsce w znalezieniu pracy oraz czasowego miejsca zamieszkania.   

 

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZKIM ORAZ URZĘDAMI MIAST i NGO W ZAKRESIE OBSŁUGI UCHODŹCÓW

Akademia WSB wspiera bieżące działania Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, zapewniając komunikację językową podczas bieżącej obsługi uchodźców z Ukrainy. W tym zakresie bezpośrednio, na zasadach wolontariatu, angażują się studenci, jak i pracownicy Akademii WSB. Również dla Urzędów Miast w Dąbrowie Górniczej i Będzinie zapewnione zostało wsparcie językowe obsługi oraz usługi tłumaczenia na język ukraiński i rosyjski komunikatów, ogłoszeń i innej korespondencji kierowanej do uchodźców z Ukrainy. Akademia WSB współpracuje również z NGO-sami zaangażowanymi w różnorodną pomoc dla uchodźców zapewniając komunikację ukraińskojęzyczną między organizacjami a potrzebującymi wsparcia.  

ZBIÓRKI FINANSOWE I RZECZOWE

Akademia WSB we współpracy z Konsulatem Honorowym Ukrainy w Katowicach oraz Punktem Informacyjnym dla Cudzoziemców w Katowicach prowadzi współpracę w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych działaniami wojennymi. Na ten cel we współpracy z Fundacją In Corpore (której założycielem jest Konsul Honorowy Ukrainy) został przeznaczony rachunek bankowy w Santander Bank.  Konto, na które można dokonywać wpłat to: Fundacja In Corpore, 02 1090 2011 0000 0001 1511 1518 z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”

Jednocześnie Akademia WSB rozpoczęła zbiórkę środków pieniężnych bezpośrednio do urny, które później zostaną wpłacone na konto Fundacji. Urna została umieszczona przy ławeczce pamięci Pani Barbary Pikiewicz, Założycielki i Kanclerza Akademii WSB, znajdującej się w holu głównym Uczelni. 

Uczelnia przyjmuje też dary rzeczowe od wszystkich pragnących wesprzeć obywateli Ukrainy – wyłącznie rzeczy, na które zgłaszane jest bieżące zapotrzebowanie. Są to najczęściej środki opatrunkowe, lekarstwa, środki higieniczne, baterie, itp.

Uczelnia pomaga również w sortowaniu zebranych rzeczy.

Osobą koordynującą działania Akademii WSB na rzecz Ukrainy jest dr Rafał Rębilas, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą. Prosimy o to, aby wszelkie inicjatywy (a w szczególności kwestie dotyczące zbiórek), jakie chcieliby Państwo podjąć w ramach swojej pracy w AWSB, konsultować z drem Rafałem Rębilasem.

STUDENCI AKADEMII WSB POMAGAJĄ NA GRANICY

Przedstawiciele Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego GARDA Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Krakowie czynnie zaangażowali się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Sześcioro studentów uczestniczyło w pomocy logistycznej w Przemyślu oraz na przejściu granicznym Dołhobyczów-Uhrynów, we współpracy z Związkiem Harcerstwa Polskiego. Dodatkowo osoby Koła Naukowego GARDA przygotowują paczki ze środkami pierwszej pomocy, które następnie zostaną przekazane do punktów zbiórek organizowanych przez Miasto Kraków.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji