Data

19.05.2023

Spotkanie Dziekanów wydziałów transportu

W dniach 17-19 maja 2023 r  na Politechnice Poznańskiej odbył się kolejny Zjazd Dziekanów Kierunku Transport na którym spotkali się dziekani, przewodniczący Rad Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport, przedstawiciele kierunku Transport w Radzie Doskonałości Naukowej oraz przedstawiciele kierunku Transport na poszczególnych uczelniach.

Akademię WSB reprezentował prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport.

Głównym celem zjazdu było omówienie spraw dydaktycznych, naukowych oraz organizacyjnych dotyczących aktualnych i przyszłych problemów związanych z działalnością Kierunku Transport w Polsce. Uczestnicy dyskutowali nad różnymi aspektami związanymi z transportem, mając na uwadze zarówno perspektywę naukową, jak i praktyczną. Celem było podzielenie się wiedzą i doświadczeniem, a także nawiązanie współpracy oraz wymiana pomysłów na rozwój tej ważnej dziedziny. Podczas zjazdu omawiano wiele istotnych kwestii dotyczących przyszłości transportu w Polsce, w tym nowe technologie, strategie rozwoju infrastruktury, ochronę środowiska i efektywność energetyczną.