Data

28.04.2022

THE Innovation and Impact Summit z udziałem Akademii WSB

W jaki sposób uczelnie mogą tworzyć sprzyjające środowisko dla innowacji, jak chronić różnorodność i niezależność w zglobalizowanym świecie, w którym standardy techniczne są definiowane przez niewielką liczbę firm, jak szkolnictwo wyższe może wspierać sukces innowacyjnych firm pochodzących z różnych zakątków świata jednocześnie zaspokajając potrzeby w sposób zrównoważony – to tematy przewodne THE Innovation and Impact Summit 2022 organizowanego przez KTH Royal Institute of Technology and Times Higher Education 26-28.04 w Sztokholmie – z udziałem przedstawicieli Akademii WSB dr hab. Katarzyny Szczepańskiej-Woszczyny, prof. AWSB, Prorektor ds. nauki i kształcenia oraz Pawła Urgacza, Dyrektora Działu współpracy z zagranicą.

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ w 2015 r. stała się swoistym planem działań dla uczelni, które chcą realizować cele zrównoważonego rozwoju i być odpowiedzialne społecznie.

W nieprzypadkowym miejscu – w Sztokholmie – mieście będącym szczególnym miejscem promocji osiągnięć naukowych oraz liderem w Europie we wdrażaniu alternatywnych form transportu, poprawy standardów jakości powietrza, zmniejszenia emisji oraz poprawy mobilności mieszkańców; wśród nieprzypadkowych uczestników – uczelni-liderów w animowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych społecznie - w gronie 300 uczestników z całego świata, m.in. Western Sydney University, Sorbonne University, New York University, University of Toronto, The University of Auckland, Higher Education Institute of Brasilia, Google, Scania, H&M Group, IKEA, Amazon Web Services omawiane były  działania Akademii WSB dotyczące Human Smart Cities - inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców, innowacyjnych strategii rozwoju edukacji technologicznej i preorientacji zawodowej w środowisku międzynarodowym, edukacji włączającej, zapewnienia bezpieczeństwa w międzynarodowym ruchu lotniczym. W SDG określone w agendzie ONZ wpisują się również strategiczne obszary badań Akademii WSB, m.in. Intelligent city ecosystems, climate neutral cities, Cyber/security, Social inclusion/exclusion, diversity, Hyperautomation.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji