Data

09.09.2021

Transgraniczna Letnia Szkoła „Cultural Managment: Science and Education”

Transgraniczna Letnia Szkoła jest jednym z nielicznych w Europie transgranicznym wydarzeniem naukowym, odbywającym się zarówno po polskiej (Cieszyn, Katowice), czeskiej (Czeski Cieszyn, Praga), jak i niemieckiej stronie granicy (Frankfurt nad Odrą, Berlin).

Celem Transgranicznej Letniej Szkoły jest międzynarodowa wymiana myśli naukowej i doświadczeń praktycznych związanych z zarządzaniem instytucjami kultury. Ważnym celem jest również prezentacja innowacyjnych rozwiązań z obszaru zarządzania w kulturze, a także upowszechnianie najnowszych wyników badań publikowanych m.in. na łamach renomowanego
niemieckiego czasopisma naukowego „Cultural Management: Science and Education”. Transgraniczna Letnia Szkoła stanowiąca wyjątkowe forum wymiany wiedzy, adresowana jest do przedstawicieli środowiska zarówno naukowego, jak i biznesowego: pracowników naukowo-dydaktycznych, menedżerów kultury, osób zatrudnionych w instytucjach kultury, animatorów kultury, impresariów, artystów samodzielnie upowszechniających swoją twórczość, jak również do studentów, doktorantów, zapewniając powszechną dostępność do nowoczesnych koncepcji zarządzania w kulturze. Wartość projektu to ponad 130.000,00 zł.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji